• Muutos alkaa tänään

  Tänään on kansanvallan juhlapäivä. Vaalipäivä. Eduskuntavaalit ovat monella tapaa tulevaisuusvaalit. Vaaleissa suomalaiset saavat valita, millä tavalla kuljemme yhdessä kohti tulevia vuosikymmeniä. Haen kansan luottamusta jatkaa kansanedustajana.  

  Lisätään työtä ja kasvua, pidetään Suomi turvallisena, kehitetään yhteiskuntaa oikeudenmukaisesti ja ratkaistaan tulevaisuutemme kannalta keskeiset haasteet.

  Sosialidemokraatit ovat luoneet selkeän tulevaisuusvision. Haluamme kehittää ja uudistaa suomalaista hyvinvointivaltiota niin, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen vahvistuu. Haluamme korjata ne asiat, jotka eivät toimi sekä kehittää koulutusta ja palveluita, jotta ne olisivat entistä parempia. Uudistamme niin, että kaikki ihmiset pysyvät mukana. Politiikkamme ja ohjelmamme on rakennettu kestävän kehityksen tavoitteiden ja tutkitun tiedon varaan.

  Ensi vaalikaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä on ihmisten luottamuksen palauttaminen. Suomen pitää olla luottamusyhteiskunta, jossa vanhemmat voivat luottaa siihen, että heidän lapsensa saavat parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja opetusta. Haluamme tehdä toisen asteen koulutuksesta maksuttoman, jotta jokainen suomalainen nuori saa paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden työelämään. 

  Haluamme tieteen, osaamisen ja koulutuksen kunnianpalautuksen, mikä tarkoittaa lisää resursseja tutkimukseen. Haluamme ratkaista ihmiskunnan kohtalonkysymyksen, ilmastonmuutoksen. Mitä enemmän meillä on osaamista, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ratkaista lastemme tulevaisuutta uhkaavat ongelmat. 

  Osaamiseen panostaminen on paras tapa parantaa työllisyyttä. Samalla työttömillä on oikeus luottaa siihen, että heitä autetaan löytämään töitä eikä heiltä leikata. 

  Sosialidemokraatit haluavat, että meidän vanhemmilla, isovanhemmilla ja kaikilla suomalaisilla ikäihmisillä on hyvä ja inhimillinen vanhuus. Siksi haluamme panostaa vanhustenhoitoon ja varmistaa lailla sen, että hoitohenkilöstöä on tarpeeksi.

  Mikäli ihminen sairastuu, hänen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee nopeasti. Siksi SDP haluaa Suomeen hoitotakuun, jonka myötä kiireettömään hoitoon pääsee viikossa. Lisäksi SDP haluaa 1000 lääkäriä ja hoitajaa lisää.

  Jokaisella suomalaisella on oikeus luottaa siihen, että huomenna on paremmin kuin tänään. Että tulevaisuus on parempi. Tämä on SDP:n tärkein tavoite näissä vaaleissa.

  Kaikki ei tietenkään tapahdu hetkessä, mutta työt on laitettava käyntiin.

  Muista käyttää äänioikeuttasi!

  Joona Räsänen, kansanedustaja (sd)

Vanhemmat artikkelit

Nyt on asetettava ihminen markkinoiden edelle

Jos Sipilän jo edesmenneen hallituksen perintö pitäisi tiivistää johonkin, se olisi sokea usko markkinoiden itseohjautuvuuteen. Tämä usko on leimannut erityisen voimakkaasti useita ehkä hyvääkin tarkoittaneita, mutta epäonnistumisiin päättyneitä hankkeita kuten sote-uudistusta ja taksimarkkinoiden vapauttamista. Markkinamekanismia voidaan hyödyntää tehokkaasti monessa asiassa ja sen avulla on Suomessakin luotu paljon hyvinvointia. Mutta tällä hallituskaudella markkinat eivät ole olleet… Lue koko artikkeli »

Osaaminen ratkaisee

Suomen hyvinvointi syntyy työstä. Työllisyyden parantuminen taas vaatii, että pidämme huolta kasvun edellytyksistä, kuten laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta, yritysten toimintaedellytyksistä, aktiivisesta työllisyyspolitiikasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Seuraavan vaalikauden keskeinen tavoite on nostaa työllisyysasteemme 75%:iin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii ennen kaikkea osaamistasomme nostamista. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat yhä enemmän koulutuksen, tutkimuksen ja uusien… Lue koko artikkeli »