Vanhemmat artikkelit

Presidenttikisan yllättäjä

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaan kirjoittajavieraspalstalla 17.7.2017. Ensi vuoden alussa pidetään seuraavat presidentinvaalit. Julkisessa keskustelussa suuri mielenkiinto on kohdistunut SDP:n ehdokasasetteluun. Jutta Urpilaisen ja Eero Heinäluoman kieltäydyttyä ehdokkuudesta puoluejohto ryhtyi kysymään esityksiä ehdokkaaksi puolueen paikallisyhdistyksiltä. Vaaditun kannatuksen onnistuivat keräämään määräaikaan mennessä ehdokkuutta tavoittelevat kansanedustajat Tuula Haatainen, Maarit Feldt-Ranta ja Sirpa Paatero. SDP:n puoluehallitus asetti tämän kokeneen… Lue koko artikkeli »

Kuntavaalien jälkeen on tekojen aika

Kirjoitus on julkaistu 7.6.2017 Länsi-Uusimaan yleisönosastolla. Tänään alkaa Lohjalla uusi valtuustokausi. Luottamustehtävät on saatu jaettua ryhmien kesken ja ryhmät ovat valinneet omat ehdokkaansa eri tehtäviin. Kaupunginvaltuuston kokous sitten valitsee tältä pohjalta eri toimielimet. On ymmärrettävää, että vaalien jälkeiset neuvottelut ja niiden lopputulos herättävät aina jonkin verran tunteita. Kaikki halukkaat eivät saa toivomaansa paikkaa. Nyt kun henkilövalinnat… Lue koko artikkeli »

Hallintarekisteri on uhka avoimuudelle

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaan kirjoittajavieras-palstalla 18.5.2017 Julkisuudessa on viime viikkoina kiistelty kiivaasti hallituksen hallintarekisterihankkeesta. Paljon puhuttanut hallintarekisteri liittyy arvo-osuusjärjestelmää koskevaan lakiesitykseen, jolla Suomi panee täytäntöön EU:n arvopaperikeskusasetusta. Esityksen ongelma on, että se sallisi suomalaisille omistusten siirtämisen ulkomaisiin hallintarekistereihin, mikä ei tällä hetkellä ole ollut mahdollista. Asiantuntijat ovat kritisoineet hallitusta runsaasti siitä, että se ei ole… Lue koko artikkeli »

Äänestämällä vaikutat

Tänään von kansanvallan juhlapäivä, vaalipäivä. Äänestyskoppi on paikka, jossa jokainen meistä on täysin tasa-arvoinen. Jokaisen ääni on yhtä arvokas. Toivottavasti ihmiset sankoin joukoin käyttävät äänioikeuttaan tänä sunnuntaina. Näin meidän on mahdollista kääntää laskevat äänestysprosentit uudelleen nousuun. Kuntavaaleissa varsinkin jopa se yksi ääni saattaa olla se kaikkein tärkein. Äänestäjät päättävät tänään siitä, kenen johdolla päätöksiä Lohjalla… Lue koko artikkeli »

Pidetään huolta peruskoulusta

Peruskoulu on kiistatta yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä kulmakivistä. Jo useamman vuosikymmenen ajan peruskoulu on tarjonnut kaikille suomalaisille maksutta hyvät eväät myöhempään elämään opettamalla tarpeellisia tietoja ja taitoja lukutaidosta matematiikkaan. Viime vuosina peruskoulujärjestelmä on kohdannut monia uusia haasteita. Meidän päättäjien vastuulla onkin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hengessä pitää huolta siitä, että peruskoulu säilyy laadukkaana ja sitä kehitetään… Lue koko artikkeli »

Pidetään kaikki mukana – Rakennetaan Lohjaa yhdessä

Hyvä lohjalainen, Huhtikuun kuntavaalit järjestetään keskellä maamme itsenäisyyden tärkeää juhlavuotta. Satavuotiaan Suomen juhlavuoden teemaksi on valittu Yhdessä. Yhdessä tekemällä myös meidän on kehitettävä kotikaupunkiamme tulevalla valtuustokaudella. Lohja tarvitsee päätöksentekijöitä, jotka kykenevät yhteistyöhön yli puoluerajojen etsien enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Näin kannamme parhaiten vastuuta koko Lohjasta. Lohja on ollut viimeisten vuosien aikana monien haasteiden keskellä…. Lue koko artikkeli »

Kymmenen ideaa Lohjalle

Kuntavaaleissa päätetään siitä, kenen johdolla ja millaisten ajatusten pohjalta Lohjaa kehitetään tulevina vuosina. On hienoa, että ehdokkaat eri puolueista aktiivisesti esittävät omia ideoitaan. Näin kuntalaiset pystyvät ennen vaaleja laajasti arvioimaan ehdokkaita ja heidän esittämiään keinoja kaupungin kehittämisestä. Päätöksenteko tarvitsee yhä enemmän vuorovaikutusta päättäjien ja kuntalaisten välillä sekä avointa keskustelua eri ideoista. Alla kymmenen kevään aikana… Lue koko artikkeli »

Nyt tarvitaan ratkaisuja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää tiistaina valmistuneessa mietinnössään hylättäväksi kansalaisaloitetta työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi. Puoluerajat ylittävä parlamentaarinen konsensus näyttäisi syntyneen siitä, että palkkatasoindeksiin ei kosketa. Valiokunnan antama mietintö kansalaisaloitteesta on monella tapaa vastuullinen. Palkkatasoindeksiin siirtyminen olisi merkinnyt ennen kaikkea eläkemenojen hallitsematonta kasvua. Nyt eläkejärjestelmän kestävyys ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen turvataan. Hallituspuolueiden ehdoilla valiokunnassa kirjoitettu mietintö… Lue koko artikkeli »

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus vaakalaudalla

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus puhuttaa nyt paljon. Eduskunnassa oppositio teki välikysymyksen hallitukselle ammatillisen koulutuksen säästöistä. Yksin tänä vuonna leikkaukset ammatilliseen koulutukseen kohoavat 190 miljoonan euron kokonaissummaan. Leikkaus on raju sekä kohtuuton jo ennestään niukoilla resursseilla toimiville koulutuksen järjestäjille. Sipilän hallitus on leikannut kovalla kädellä suomalaisesta osaamisesta ja koulutuksesta muutenkin. Työttömien lapsilta on poistettu yhdenvertainen oikeus subjektiiviseen… Lue koko artikkeli »

Mainettaan parempi

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaan kirjoittajavieraspalstalla 7.3.2017. Ehdokasasettelu kuntavaaleihin päättyi viime viikolla. Jokaista ehdokkaaksi ryhtynyttä on kiitettävä ennen kaikkea rohkeudesta laittaa itsensä likoon. Ehdokkaat ovat todellisia demokratian sankareita, joita ilman kansanvalta ei toteutuisi ja yhteisiä asioita pystyttäisi hoitamaan. Ajankohta lähteä mukaan kuntapolitiikkaan tuskin voisi olla vähemmän houkutteleva. Kuntakenttä on suurten muutospaineiden keskellä, taloudellinen tilanne ei ole… Lue koko artikkeli »

Kohti kuntavaaleja

Huhtikuun 9. päivä suomalaiset äänestävät jälleen siitä, että ketkä jatkossa kunnissa käyttävät valtaa ja kenelle annamme vastuun yhteisten asioidemme hoitamisesta. Kevään vaaleissa on kyse paitsi kuntien asioista, mutta myös valtakunnan politiikasta. Vaalien vahva yleispoliittinen lataus näkyy siinä, että moni haluaa varmasti lähettää vaaliuurnilla maan hallitukselle viestin siitä, että Suomen suunta on nyt väärä. Todella toivon,… Lue koko artikkeli »

Kohti maksutonta varhaiskasvatusta

SDP:n puoluekokous hyväksyi yhdeksän vuotta sitten puolueen tavoitteeksi asteittaisen siirtymisen kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Avaus oli rohkea ja kohtasi, kuten rohkeat avaukset yleensä, runsasta vastustusta. Silloiset päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus riensivät tyrmäämään maksuttoman varhaiskasvatuksen kansantaloudellisesti kestämättömänä esityksenä. Vuonna 2017 käytävässä keskustelussa maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on paljon samaa kuin yhdeksän vuotta sitten käydyssä keskustelussa. Nytkin SDP:n puoluekokous on… Lue koko artikkeli »