Huolenpitoa huomisesta

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Hyvä lohjalainen,

Kunnissa päätetään toimivan ja turvallisen arjen asioista. Siihen kuuluu muun muassa se, että lääkäriin pääsee tarvittaessa ja hoivaa on jonottamatta saatavilla. Koulutusta ja työtä on oltava tarjolla, ja jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä ja yhteiskunnan suuntaan. Inhimillisyyttä korostava ja luottamusta herättävä ilmapiiri luovat puolestaan toivoa tulevaan.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on osoittanut, että vahva hyvinvointiyhteiskunta on paras turva kriisien koittaessa. Yhteiskunnan ytimessä on puolestaan kunta, sillä tärkeimmät hyvän ja turvallisen arjen palvelut ovat kuntien vastuulla.  

Tulevien vuosien aikana kuntien rooli muuttuu. Lohjalla on jatkossakin keskeinen tehtävä ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille.

Ennen sote-uudistusta meillä riittää kuitenkin paljon tehtävää. Esimerkiksi omaishoitajat tekevät merkittävää työtä yhteiskuntamme hyväksi ja siksi heidän työtään on tuettava nykyistä paremmin. SDP:n pitkään tavoittelema hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Seuraavaksi on varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys. Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja luovat turvaa myös läheisille. Uusi Pentinkulman palvelukeskus on puolestaan tärkein paikallinen ikäihmisten ja vammaisten tarpeisiin perustuva investointihanke.

Lohjalaisten hyvinvointia on myös edistettävä muilla tavoin. Me Lohjan Demarit haluamme lisätä harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi kehittämällä matalan kynnyksen maksuttomia liikuntapaikkoja. Haluamme myös kehittää koko Lohjan aluetta Järvikaupunki –teeman mukaisesti. Tavoitteemme on, että alle 18-vuotiaiden harrastus- ja kilpailutoiminta vapautetaan tilavuokrista tulevaisuudessa.

Paikalliset kulttuuripalvelut kannustavat osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Ne työllistävät ja lisäävät alueen elinvoimaa ja tunnettavuutta. Haluamme edistää ja tukea erilaisten harraste-, kansalais- ja eläkeläisjärjestöjen toimintaa yhdenvertaisesti.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Sitoudumme pitämään varhaiskasvatuksen maksut alhaalla ja ryhmäkoot pieninä. Tavoitteenamme on, että kouluissa on turvallinen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri, jossa jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen. Kiusaamisen ehkäisyn ja oikea-aikaisen puuttumisen on oltava keskeisellä sijalla koulujen toiminnassa. Sisäilmaongelmat laitetaan kuntoon. Koko kunnan yhteiseksi tavoitteeksi voisimme ottaa esimerkiksi kesätyöpaikan varmistamisen jokaiselle nuorelle.

Palveluiden parantamisen edellytyksenä on, että Lohjan taloutta hoidetaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisuutta vaalitaan päätöksenteossa. Menojen kasvua voidaan hillitä rakenteellisilla uudistuksilla. Meillä on myös oltava rohkeutta investoida hankkeisiin, joista voidaan saada säästöä pidemmällä aikavälillä. Taloutta on kokonaisuutena suunniteltava aiempaa paremmin, täsmällisemmin ja pitkäjänteisemmin. Kunnallisveron pidämme kilpailukykyisellä tasolla.

Talouden tasapainon saavuttaminen vaatii myös kasvun ja työllisyyden vauhdittamista. Lohjan elinkeinopalveluita on kehitettävä vastaamaan tähän haasteeseen. Tavoitteemme on vaikuttaa kaikkiin sellaisiin toimiin, joilla Lohjan maine yrittäjäystävällisenä kaupunkina kirkastuu. Esimerkiksi kaavoituksen ja lupaprosessien täytyy olla sellaisia, että ne mahdollistavat yksityiset investoinnit jouhevammin ja julkisilla hankinnoilla on vauhditettava työllisyyttä alueen yrityksissä. Paikallisen osaamisen vahvistaminen ja koulutus ovat parasta työllisyyspolitiikkaa.

Politiikassa on kyse arvoista ja tavoitteista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Päätöksentekijöiltä vaaditaan osaamista hoitaa eteen tulevia asioita – yhdessä sopimalla ja rakentamalla. Tarvitsemme asiansa osaavia ja asioihin perehtyviä päättäjiä.

Pidetään huolta Lohjasta. Lohja pitää huolta meistä.

Joona Räsänen, Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kommentit

kommenttia