Irtisanomissuojan heikentäminen ei lisää työllisyyttä

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Mielipidekirjoitus on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 16.9.2018.

Hallituksen suunnitelmat työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä ovat perustellusti nostattaneet voimakkaita tunteita. Muutos ei olisi vähäpätöinen, vaan koskettaisi montaa palkansaajaa. Työntekijöistä nimittäin jopa 35 prosenttia tekee töitä alle 20 hengen yrityksissä, joita hallituksen kaavailema heikennys siis koskisi.

On vaikeaa ymmärtää sitä, miksi hallitus yrittää edistää työllisyyttä irtisanomissuojaa heikentämällä. Asiantuntijoiden laajasti jakama näkemys on, että irtisanomissuojan heikennys ei lisäisi työllisyyttä. Myös hallituksen oman lakiesityksen perusteluissa todetaan, ettei tällaisia positiivisia vaikutuksia esitetyillä heikennyksillä todennäköisesti juurikaan olisi.Henkilöperusteinen irtisanominen ei myöskään Suomessa ole niin vaikeaa, kun verrataan keskeisimpiin kilpailijamaihimme.

Irtisanomissuojaan kajoaminen johtaisi vain eriarvoisuuden lisääntymiseen työmarkkinoilla. Ei voi olla niin, että työntekijät asetetaan erilaiseen asemaan lain edessä vain sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä työskentelevät. Perustuslain edellyttämän yhdenvertaisuudenkin näkökulmasta esitys on ongelmallinen. Muutos myös todennäköisesti johtaisi siihen, että pienempien yritysten vaikeus saada osaavaa työvoimaa kasvaisi.

Suomen talous on kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan ja olemme vihdoin päässeet kasvun vauhtiin. Nyt olisi suurta viisautta lisätä työmarkkinoilla yhteistyön henkeä eikä lietsoa eripuraa. Samalla valtiovallan kannattaa panostaa kasvua edistäviin toimiin, kuten osaamiseen, yritysten tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä pitkän aikavälin rakenteellisiin uudistuksiin. Irtisanomissuojaan kajoaminen ei talouttamme paranna. Maan hallituksen kannattaisikin nyt perääntyä tästä haitallisesta lakihankkeesta.

Joona Räsänen

Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia