Koulutustaso käännettävä nousuun

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Hallituksen talouspolitiikkaa arvioiva Talouspolitiikan arviointineuvosto julkisti tammikuussa viimeisimmän raporttinsa Suomen talouspolitiikan suunnasta. Vuosittain laadittavan raportin tarkoituksena on tarjota hallitukselle riippumattomia näkökulmia talouspolitiikan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Tämänvuotisessa raportissa arviointineuvosto kiinnitti huomiota myös koulutukseen. Suurena huolenaiheena neuvosto piti viime vuosina tapahtunutta koulutustason laskua. Suomi on vajonnut koulutustasossa huipulta OECD-maiden keskikastiin. Koulutustason laskusuhdanteen kääntämisen uudelleen nousuun pitäisikin siksi olla politiikan seuraavien vuosien suurin haaste.

Tulevaisuudessakin hyvinvointivaltiomme paras tae on osaavassa ja korkeasti koulutetussa työvoimassa. Koulutettu työvoimamme on viime vuosikymmeninä tarjonnut Suomelle kilpailuedun myös kansainvälisillä markkinoilla. Viime vuosina toteutetut koulutusleikkaukset ovat eittämättä murentaneet tätä perustaa.

Nyt, kun eduskuntatyö taas kunnolla käynnistyy helmikuussa istuntotauon jälkeen, olisi yli puoluerajojen pyrittävä etsimään niitä ratkaisuja, joilla koulutustaso saadaan jälleen nousuun. Tässä tärkeässä työssä riittää kaikille osapuolille tekemistä ihan jokaisella tasolla.

Konkreettinen täsmätoimi, jolla tämä työ voitaisiin aloittaa, olisi oppivelvollisuusiän pidentäminen. Oppivelvollisuusiän pidentämisellä mahdollistettaisiin kaikille nuorille myös maksuton toinen aste. Tätä SDP on useiden asiantuntijoiden ohella toistuvasti esittänyt.

Nyt olisi toivottavaa, että hallitus tähän esitykseen tarttuisi.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia