Lohjan taloustilanteen korjaaminen vaatii tekoja

Julkaistu kategoriassa Blogi.

KOLUMNI

Kirjoitus julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä 30.4.2013

Kotikaupunkimme taloustilanne on haastava.  Maailmantalouden alavireisyys vaikuttaa edelleen Suomeen ja sitä kautta myös kuntakenttäämme. Viime vuoden tilinpäätökset eri puolelta Suomea kertovat karua kieltä kuntien taloustilanteesta. Kuntatalouden kuntoon laittaminen on tulevaisuutemme hyvinvointimme kannalta keskeistä. Tämän tosiasian edessä olemme myös Lohjalla.

Yhdistyneen Lohjan kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt ja vuoden 2012 tilinpäätös osoitti alijäämää 9,5 miljoonaa euroa. Lisäksi viime vuoden tilinpäätöksen käyttötalouden menot olivat jo suuremmat kuin tämän vuoden vastaava uuden Lohjan budjetti.

Käyttötalouden osalta menomme eivät saisi siis lainkaan kasvaa, pikemminkin pienentyä, jotta talousarviota ei ylitettäisi. Kuitenkin kuluvan vuoden kahden kuukauden toteumasta voidaan jo päätellä, ettei verotuloja saada talousarviossa esitettyä määrää eivätkä käyttömenot pysy budjetoidussa. Jos emme ryhdy heti toimenpiteisiin, uhkaa alijäämää kertyä tältä vuodelta toiset 10 miljoonaa euroa lisää. Jokainen tajuaa, että näin ei voi jatkua, muuten Lohja on kriisikunta muutaman vuoden kuluttua.

Velkaantuminen ei ole Lohjalla ollut perinteisesti ongelma ja toivottavasti näin on myös tulevaisuudessa. Lainakantamme asukasta kohti on selvästi Uudenmaan keskiarvon ja maankin keskiarvon alapuolella. Varoittavia esimerkkejä ylivelkaantuneista kunnista on yllin kyllin. Enkä usko, että kukaan päätöksentekijä tai veronmaksaja haluaa Lohjan siihen tilanteeseen ajaa.

Tässä tilanteessa on turha etsiä syyllisiä, vaan nyt pitää etsiä yhdessä ratkaisuja. Tekoja, joilla kaupungin taloustilanne saadaan takaisin terveelle pohjalle. Tämä vaatii meiltä päättäjiltä rohkeutta. Peräänkuulutankin vahvaa yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista päättäjiltä, kaikilta kaupungin työntekijöiltä ja kuntalaisilta. Hoidetaan tilanne yhdessä kuntoon, jotta tulevaisuudessa kaupunkimme taloustilanne olisi kestävällä pohjalla. Tämä on myös oikeudenmukaisuusteko tuleville polville.

Nyt tarvitsemme Lohjalla sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja. Tästä tilanteesta emme perinteisellä ”juustohöylä-mallilla” selviä, vaan tarvitsemme täsmätoimia.  Samalla kun hillitsemme käyttötalousmenojemme kasvua, auttaa se kaupungin velkaantumiskehitykseen. Kaupungin lainamäärän kasvu on saatava taittumaan tällä valtuustokaudella. Velkaantuminen ei pysähdy seinään, mutta siitä tulee hallittua. Tämä on myös palveluiden kannalta kestävä ohjenuora.

Tulojen lisäämiseksi meidän on kiristettävä verotusta. Se on rehellistä tunnustaa. Kunnallisveron nostaminen puolella prosenttiyksiköllä ja tason ”jäädyttäminen” siihen koko valtuustokaudeksi on kestävää politiikkaa. Samalla meidän on korotettava maksuja ja myyntihintojamme kustannustason nousun mukaisessa suhteessa. Lisäksi on tarkasteltava kiinteistöveroprosenttejamme.

Lohja käyttötaloudessa keskeiseen rooliin nousevat rakenteelliset ratkaisut. Kulujen vähentämiseksi meidän on priorisoitava palveluitamme, tarkasteltava palvelutasoamme ja optimoitava palveluverkkomme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.  Samalla työntuottavuutta on parannettava, mutta henkilöstön lomauttaminen ei ole järkevää.

Vaikka taloustilanteemme on vaikea, on meidän kuitenkin huolehdittava oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ja välttämättömien palveluiden toteuttamisesta koko laajentuneen Lohjan alueella. Talouden osalta tulevaisuuden ohjenuorana on painottaa suunnitelmallisuutta, kokonaistaloudellisuutta ja investointeja kuntalaisten elämään ja arkeen.  Kaikista näistä haasteista selviämme yhdessä ja  positiivisella asenteella.

Kommentit

kommenttia