Osaaminen ratkaisee

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Suomen hyvinvointi syntyy työstä. Työllisyyden parantuminen taas vaatii, että pidämme huolta kasvun edellytyksistä, kuten laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta, yritysten toimintaedellytyksistä, aktiivisesta työllisyyspolitiikasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Seuraavan vaalikauden keskeinen tavoite on nostaa työllisyysasteemme 75%:iin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii ennen kaikkea osaamistasomme nostamista. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat yhä enemmän koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Osaamistasomme nostaminen on tärkeää paitsi ihmisten itsensä kannalta, niin myös Suomen taloudellisen hyvinvoinnin edellytys. Kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on keskeisin kilpailuvaltti.

Automaatio ja tietotekniikan läpimurto muuttivat ja ennen kaikkea nostivat työpaikkojen osaamisvaatimuksia. Seuraavaksi teknologisiksi muutosajureiksi nousevat digitaalisaatio, robotisaatio ja tekoäly, jotka tehostavat työprosesseja ja muokkaavat työelämää uusiksi. Vauhti työtehtävien katoamisen, muuttumisen ja uusien syntymisen suhteen tulee kasvamaan entisestään teknologioiden kypsyessä.

Sen lisäksi, että nuorten koulutustasoa on nostettava, on suurempaa huomiota kohdistettava myös jo työelämässä olevien osaamisen päivittämiseen. Jatkuvan oppimisen tarve kasvaa edelleen työelämän ja teknologisen kehityksen vauhdin kiihtyessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaamisen tulevaisuuspaneeli arvioi, että seuraavien 10 vuoden aikana noin miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta.  Tähän haasteeseen nykyinen koulutusjärjestelmä; tutkinnot, rahoitusjärjestelmä tai sirpaleiset tuki- ja opintovapaajärjestelmät eivät pysty vastaamaan.

OECD:n tutkimuksen mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteelliset perustaidot eli vaikeuksia luetun ymmärtämisessä ja yksinkertaisissa matemaattisissa tehtävissä. Nämä ihmiset syrjäytyvät pysyvästi työmarkkinoilta ja sitä myöten helposti myös yhteiskunnasta, jos heidän koulutukseensa ei panosteta. Lisäksi tuhansia jää työttömäksi aloilta, jotka pysyvästi supistuvat. Työelämän muutoksissa huonoiten pärjäävät aikuiset tarvitsevat kohdennettuja toimia, joiden avulla he pääsevät takaisin työelämään.   

Osaamispolku 2030 on SDP:n näkemys siitä, millaisia toimia matkan varrella tarvitaan. Se ei ole koulutusjärjestelmän uudistamista koulutusaste tai -kokonaisuus kerrallaan, vaan kokonaisvaltainen esitys siitä, miten suomalaista osaamista vahvistetaan hoitamalla koko koulutusketjua varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen saakka. Koulutusleikkausten ajasta on nyt siirryttävä koulutuspanostuksiin. Ne ovat parhaita tulevaisuusinvestointeja.

Joona Räsänen, kansanedustaja (sd)

Kommentit

kommenttia