Päätöksillä on väliä

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Kolumni on ilmestynyt Demokraatissa 20. elokuuta 2020

SDP kokoontuu 46. puoluekokoukseensa Tampereelle tänä viikonloppuna. 500 kokousedustajaa pääsevät kolmen kokouspäivän aikana käsittelemään henkilövalintojen lisäksi puolueen uudet säännöt, periaatejulistuksen, poliittisen ohjelman ja puoluekokousaloitteet. Tämän vuoden puoluekokoukselle jätettiin käsiteltäväksi 249 aloitetta. Asiakirjat määrittävät puolueen toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Poliittisessa tilannekeskustelussa ja kokouksen julkilausumissa puolestaan keskitytään enemmän politiikan ajankohtaisiin asioihin.

Eri puolueiden kokouskulttuuri ja puoluekokouksen päätöksien sitovuus eroavat toisistaan. SDP:ssä puoluekokous ylimpänä vallankäyttäjänä on perinteisesti ollut enemmän työkokous kuin tanssiva kongressi. Jäsenistön valitsemat kokousedustajat työskentelevät asiakysymysten parissa pitkät päivät ja kokouksen päätökset määrittävät todella puolueen toimintaa. Esimerkkinä voidaan käyttää viimeisintä vaaliohjelmaamme, jonka sisältö on monin paikoin välimerkkeineen kaikkineen päätynyt SDP:n johtaman hallituksen ohjelmaan.

Jäsenistön kädenjälki on vahvasti näkynyt jo eri asiakirjojen valmisteluvaiheessa. SDP uudisti vuoden 2017 Lahden puoluekokouksen päätösten mukaisesti puolueen ohjelmatyötä Suomi 2030 -brändin alla vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Valmistelutyötä on tehty laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi. Tästä esimerkkinä ovat puolueen miltei 30 eri työryhmää ja niissä toimivat 450 aktiivista jäsentä. Asiakokonaisuuksia on myös käyty läpi vuorovaikutuksessa eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Puoluekokouksen päätökset konkretisoituvat keinoiksi esimerkiksi tulevissa vaaliohjelmissa. Ensimmäistä kertaa käsiteltävää poliittista ohjelmaa on puolestaan tarkoitus päivittää seuraavissa puoluekokouksissa. Näin puolueen ohjelmatyön rakennetta saadaan selkeytettyä ja tarvetta yleisemmille erillisille ohjelmille vähennettyä. Jatkossa poliittinen ohjelma määrittää puolueen yleiset poliittiset tavoitteet ja eri toteuttamissuunnitelmissa, kuten vaaliohjelmissa, keskitytään puolestaan näiden tavoitteiden toteutumista edistävien keinojen määrittelyyn.

Tähän jatkotyöhön puolueen työryhmäorganisaatio pääsee heti puoluekokouksen jälkeen. Työryhmäorganisaation työn ja päivänpolitiikan yhteensovittamiseksi työryhmät koostuvat jäsenistön ja asiantuntijoiden lisäksi puoluejohdon sekä eduskunta- ja hallitusryhmän edustajista. Näin jäsenistön päätökset välittyvät suoraan vallan kammareihin. Puoluekokouksen päätösten edistymisestä, kuten myös vaaliohjelman toteutumisesta, raportoidaan puoluevaltuustolle.

Eri asiakirjoja ei siis tehdä pölyttymään kirjahyllyyn, vaan aktiivisiksi työkaluiksi. Meille sosialidemokraateille päätösten toteuttaminen on kunnia-asia. Puoluekokous määrää raamit ja puoluejohto johtaa politiikkaa niiden puitteissa. Aina tietenkään kaikki päätökset eivät toteudu hetkessä, mutta politiikka onkin maratonlaji. 

Maailma ei ole valmis, mutta me voimme omalla työllämme osoittaa, että sitä voi muuttaa. Siihen tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Ja puoluekokouksen viisaita päätöksiä.

Joona Räsänen, SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö

Kommentit

kommenttia