Perheet politiikan keskiöön

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Kirjoitus on julkaistu Verkkouutisten blogissa 16.8.2018

Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä puolueet ovat ryhtyneet puhumaan perheistä. Sekä kokoomus että sosialidemokraatit kertoivat kuluneella viikolla kesäkokouksissaan omista tavoitteistaan perheiden tukemiseksi seuraavalla vaalikaudella.

Myönteistä on, että useampikin puolue haluaa nostaa perhepolitiikan tulevien vaalikeskustelujen keskiöön. Tätä taustaa vasten suomalaisilla perheillä on lupa odottaa seuraavan hallituksen ohjelmaan kirjauksia, joilla aidosti parannetaan perheiden arkea.

SDP julkisti puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa oman vaihtoehtonsa tulevaisuuden perhepolitiikaksi. Puolueen perhepaketti pitää sisällään joukon ratkaisuja, joilla Suomesta tehdään maailman perheystävällisin maa.

Kansallisen lapsistrategian laatimalla SDP haluaa tuoda perhepolitiikkaan suunnitelmallisuutta, joka on viime vuosina puuttunut suomalaisesta perhepolitiikasta. Strategian laatiminen olisi osoitus siitä, että lapsiperheet ovat päättäjien näkökulmasta tärkeitä ja merkityksellisiä.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamalla SDP turvaisi oikeuden päivähoitoon myös työttömien lapsille. Pitkän aikavälin tavoitteeksi puolue asettaisi päivähoitomaksujen alentamisen asteittain niin, että niistä voidaan luopua kokonaan tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen kehittämisen ohella SDP keventäisi opinnoista perheille aiheutuvaa taloudellista taakkaa tekemällä toisen asteen maksuttomaksi. Yksikään nuori ei saa joutua keskeyttämään toisen asteen opintoja kohonneiden materiaalikustannusten takia.

Vanhusten palveluasumista kehittämällä, hoitohenkilökunnan osaamista vahvistamalla ja ikäihmisten sekä perheiden välistä digitaalista yhteydenpitoa uudistamalla SDP haluaa huolehtia siitä, että perheet saavat tukea myös omien vanhempien ikääntyessä.

Perhepaketissa esitetyt toimenpiteet jakautuvat valtakunnallisiin ja paikallisiin ratkaisuihin. Valtion lisäksi kunnilla on keskeinen rooli perheiden sujuvan arjen mahdollistajina. SDP:n valtuustoryhmät eri puolilla Suomea ovatkin jo aikaisemmin edistäneet perhepaketin tavoitteita paikallisilla valtuustoaloitteillaan.

Vaalien alla keskustellaan varmasti siitä, mistä kaikesta puolueet ovat erimielisiä. Tärkeää olisi etsiä myös niitä asioita, joista puolueet ovat samaa mieltä. Suomen nostaminen maailman perheystävällisimmäksi maaksi on tavoite, jonka eteen kaikki puolueet voisivat sitoutua toimimaan seuraavalla vaalikaudella.

Se olisi aidosti suomalaisten perheiden etu.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia