Puheeni 110-vuotisen Forssan ohjelman juhlaseminaarissa 17.8.

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

SDP:n tulevaisuuden haasteet – uusi Forssan ohjelma

Arvoisat toverit,

on kunnia päästä puhumaan tähän tilaisuuteen ja saada niinkin haastava aihe kuin SDP:n tulevaisuuden haasteet. Laajentaisin aihetta koskemaan hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteita. Uskon nimittäin vakaasti siihen, että sosialidemokraattinen liike ja hyvinvointivaltio kulkevat käsi kädessä. Vahva sosialidemokraattinen liike, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, on paras tae vahvalle hyvinvointivaltiolle. Joten pelastaaksemme hyvinvointivaltiomme, meidän on ensin pelastettava sosialidemokraattinen liikkeemme.

Hyvät toverit,

Forssan ohjelmassa luotiin aikanaan pohja hyvinvointivaltion rakentamiselle. Siinä vaadittiin uudistuksia, joiden avulla parannettiin ihmisten jokapäiväistä arkea ja kavennettiin eriarvoisuutta. Kuten täällä on kuultu, listasta löytyy muun muassa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, maksuton valtion ja kuntain lääkärinapu sekä useita työelämää parantavia uudistuksia. Tästä on vaikea laittaa paremmaksi.

Me elämme kuitenkin hyvin erilaisessa maailmassa kuin sata kymmenen vuotta sitten. Etäisyydet ovat entistä lyhyemmät: tuhansia ihmisiä lentää päivittäin maailman laidalta toiselle, junat ylittävät rajoja ja laivat kuljettavat tonneittain tavaroita. Jokainen valtio on riippuvainen toisesta emmekä voi sulkeutua omien rajojemme sisäpuolelle etsimään ratkaisuja. Muu maailma muistuu mieleen viimeistään silloin, kun oman kunnan alueella tehtaalta loppuu tilaukset tai koko toiminta siirretään maailman toiselle puolen. Muu maailma näyttää kasvonsa myös silloin, kun isot rahasummat vaihtavat omistajaa mutta välistä ei putoa senttiäkään yhteiseen kassaan.

Kansainvälinen talous ja kansainväliset työmarkkinat sekä ihmisten liikkuvuus vaikuttavat suoraan jokaiseen meistä. Ne vaikuttavat suoraan Suomen jokaiseen kuntaan ja tämä tuo suuren haasteen sosialidemokraateille. Varsinkin, kun nykyisen kehityksen hallintaan sosialidemokratia ei ehtinyt kunnolla mukaan, vaan maailmaa on avarrettu oikeistolaisin keinoin. Uusliberalismin nopea nousu valta-ajatteluksi on jyrkentänyt globalisaation lieveilmiöitä: työttömyyttä, kurjuutta ja kaiken taloudellisen vallan keskittymistä vain harvojen käsiin.

Tämä tosiasian sosialidemokraatit ymmärsivät täällä samaisella paikalla jo yli sata vuotta sitten. Forssan ohjelmassa todettiin, että olemme kansainvälinen puolue ja että taistelu riistämistä vastaan on kansainvälistä, niin kuin riistäminenkin on.

Hyvinvointivaltion puolustamisen tuleekin olla sekä kansallisen että kansainvälisen politiikkamme kärkitavoitteita.

Hyvät toverit,

Sosialidemokraattisella puolueella on kiistatta ollut lyhdynkantajan rooli Suomalaisessa yhteiskunnassa. Nyt tämä rooli pitää ottaa takaisin. Uskon, että puolueen jäsenistö ja kannattajat kaipaavat tänäkin päivänä tavoitteita, jotka parantavat ihmisten jokapäiväistä arkea ja lisäävät yhdenvertaisuutta. Tällaisten tavoitteiden takana ihmisten on helppo seistä ja tällaisten tavoitteiden eteen ihmisten on helppo tehdä töitä.

Mikäli haluamme ihmisten näkevän SDP:n tulevaisuuspuolueena, on meillä aina oltava rohkeutta luoda suuria visioita ja asettaa pitkäjänteisiä tavoitteita päivän politiikan ratkaisujen ohella. Sosialidemokraattinen puolue tarvitseekin vahvan ja ennakkoluulottomasti eteenpäin katsovan vision yhteiskuntamme tulevaisuudesta tänä päivänä. Vision, mikä pitää myös alati nopeutuvassa maailmassa.

Uutta Forssan ohjelmaa on helppo vaatia, mutta vaikeampaa on sanoa, mitä se pitäisi sisällään. Visiomme pitääkin vastata siihen, miten turvaamme ja edelleen kehitämme pohjoismaista hyvinvointivaltiotamme tulevaisuudessa? Julkisten palveluiden edelleen kasvava tarve ja vähenevä työllisten määrä, yhdistettynä taloudellisiin realiteetteihimme ja globaaleihin ongelmiin asettaa meidät valtaisien haasteiden eteen. Näihin haasteisiin meidän on kyettävä vastaamaan uskottavalla tavalla.

Niin kuin jo Forssan ohjelmassa todettiin, vaatii tulevaisuutemme päätöksiä kotimaamme rajojen sisä- ja ulkopuolella. Tulevaisuudessa me emme pysty tekemään päätöksiä yksin. Me emme voi saada aikaiseksi kestäviä ratkaisuja ilman ylikansallista yhteistyötä. Globaaleja haasteita ratkottaessa emme voi olla myöskään itsekkäitä ja tuijottaa vain omaa napaamme.

Hyvät toverit,

SDP:n tulee jatkossakin huolehtia hyvinvointivaltion peruspilareiden toimivuudesta. Oikeudenmukainen ja ihmisten vapautta edistävä yhteiskunta, jossa työtä tekemällä mahdollistetaan laadukkaat ja kattavat hyvinvointipalvelut on juuri sitä Forssan ohjelman perintöä, mitä meidän tulee vaalia.

Alati yksilökeskeisemmässä maailmassa on hyvä muistaa mistä menestyneimmät yhteiskunnat ovat yksilöllistymisen eväänsä ja vapautensa ammentaneet. Tässäkin suhteessa kärjessä kulkevat pohjoismaat ovat nojanneet ennen kaikkea hyvinvointivaltion vapauttavaan potentiaaliin. Toisin sanoen edellytykset yksilöllistymiskehitykselle, ja ennen kaikkea tämän yksilönvapauden oikeudenmukaiselle jakaantumiselle, ovat ennen muuta julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion instituutioiden tuottamia.

Kasvava vapaus ja hyvinvointi tuovat myös vastuuta. Jokaisen meidän on osallistuttava yhteisen hyvän rakentamiseen kykyjemme mukaan. Meidän on oltava valmiita tekemään enemmän töitä. Vapaamatkustaminen ja itsekkäästi oman edun tavoittelu ei kuulu sosialidemokratian eikä hyvinvointivaltion ideologiaan.

Tulevaisuudessa tärkein tavoitteemme ja hyvinvoinnin tae on mahdollisimman korkea työllisyysaste. Työn merkitystä yhteiskunnalla, kansantaloudelle ja erityisesti yksilölle ei voi liikaa korostaa tulevaisuutemme kulmakivenä. Sosialidemokraattisella liikkeellä, työn liikkeenä, on vielä paljon tehtävää Suomessa. Sosialidemokraattien tavoitteena tuleekin olla täystyöllisyyden aikaansaaminen.

On surullista, että työllisyysasteemme on jäänyt muista pohjoismaisista hyvinvointivaltioista jälkeen. Tämä näkyy varsinkin ikääntyneiden ihmisten työllisyysastetta vertailtaessa. Myös työttömyyden nujertamisessa ja työttömien aktivoimisessa meillä on paljon opittavaa.

Työllisyysasteen nostaminen ja työn tulon oikeudenmukainen verottaminen takaavat hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan.

Sosialidemokratia on ainoa aidosti globaali poliittinen liike, jolla on mahdollisuus tuoda vaihtoehto nykyiselle epävakaudelle. Meidän on löydettävä Euroopan ja maailman tasolla avaimet kestävien työmarkkinoiden luomiseksi. Meidän on luotava työtä, jota voi tehdä hyvillä työehdoilla ja josta saa elämiseen riittävän palkan. Samalla meidän on kamppailtava sen eteen, että taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu kaikkialla maailmassa. Meidän on pystyttävä kertomaan millä keinoilla selviämme ilmastonmuutoksesta, estämme veronkiertoa tai edistämme rauhaa. Ensitöikseen eurooppalaisen sosialidemokraattisen liikkeen on uskottavasti esitettävä keinot tämän hetken talouskriisin, sosiaalisen kriisin ja demokratian kriisin ratkaisemiseksi koko Euroopassa.

Työtä ja pääomia on verotettava oikeudenmukaisesti hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan turvaamiseksi: niiden, joilla on enemmän varaa, on osallistuttava enemmän. Yhtälailla tärkeää on, että verovarojen vastineeksi kyetään tarjoamaan tasokkaita julkisia palveluja. Näin erityisesti hyvinvointivaltion selkärankana toimivan suuren keskiluokan veronmaksumoraali säilyy jatkossakin. Etuuksien maksajat ja saajat eivät saa eriytyä liiaksi toisistaan, jotta järjestelmän hyväksyttävyys säilyy kansalaisten silmissä.

Meidän on oltava rohkeita ja päivitettävä hyvinvointivaltion rakenteita jatkuvan hienosäädön sijaan. Pitkälle kantavat rakenneuudistukset ovat keskeisessä roolissa julkisen talouden kestävyyden kannalta ja on selvää, että tämän päivän rakenteilla emme pärjää enää 2050-luvulla. Julkinen palvelu- ja yhdyskuntarakenteemme on oltava terveellä pohjalla siksikin, että voimme turvata ja edelleen lisätä ihmisten välistä yhdenvertaisuutta palveluiden saannissa.

Laadukkaat hyvinvointipalvelut kuten, tasokas, kaikille yhteinen peruskoulu ja julkinen koulutusjärjestelmä, terveyspalvelut ja sosiaaliturva luovat edelleen vahvan jalustan kansakuntamme menestymiselle. Hyvinvointipalveluiden varassa yksilöt voivat tulevaisuudessakin tavoitella sosiaalista nousua, ottaa riskejä sekä myös epäonnistua ilman pelkoa romahtamisesta.

Hyvät toverit,

SDP:n tulevaisuus ei ole pelkästään poliittisista ohjelmista kiinni. Keskeisempää on se, millä tavoin politiikkamme konkretisoituu käytäntöön. Forssan ohjelman suuruutta kuvaakin mielestäni eniten se, että liikkeemme seisoi yhtenäisenä ohjelman takana ja teki päämäärätietoisesti töitä viedäkseen sen käytäntöön. Uskottavuus ihmisten mielissä syntyy ohjelmien ja puheiden muuttamisesta teoiksi. Tätä me tarvitsemme.

Tarvitsemme politiikkaa johon ihmiset luottavat, jonka ihmiset kokevat oikeutetuksi ja jonka eteen ihmiset ovat valmiita tekemään töitä. Politiikalle, joka rakentuu vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon päälle ja joka korostaa enemmän tulevaisuutta kuin menneisyyttä ja enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita, on tilausta.

Tulevaisuuskuva sosialidemokraattisesta yhteiskunnasta ei ole kaukana nykyisestä. Meidän on vain rakennettava kirkas kuva sosialidemokraattisesta maailmasta 2050-luvulla ja sen jälkeen suunnattava päättäväisesti sitä kohti. Keinot löytyvät matkalla vain jos tietää, mihin on menossa.

Ja toverit, me olemme menossa kohti parempaa tulevaisuutta. Se on vain meistä kiinni.

Kiitos

Kommentit

kommenttia