Tärkeät hankkeet etenevät

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 1. lokakuuta 2019

Antti Rinteen hallitus päättänyt edistää kahta Lohjan kannalta merkittävää infrastruktuurihanketta. Näitä ovat uusi nopeampi junayhteys Helsingin ja Turun välillä, joka kulkee Lohjan Lempolan kautta, ja Hanko-Hyvinkää -radan sähköistäminen. Molempia hankkeita Lohja on aktiivisesti edistänyt ja toteutuessaan ne vahvistavat taloudellisen kasvun ja työllisyyden edellytyksiä laajemmin koko läntisellä Uudellamaalla. Myös Rantaradan peruskorjaus tukee alueemme myönteistä kehitystä.

Hanko-Hyvinkää radan sähköistämiseen on varattu 62 miljoonaa euroa. Näin tämä tarpeellinen hanke vihdoin toteutuu. Rataosuus on ollut Etelä-Suomen ainoa merkittävä tavaraliikenteen rata, jota ei ole vielä sähköistetty. Sähköistys turvaa Länsi-Uudenmaan teollisuuden ja satamien sujuvat sekä taloudelliset kuljetusmahdollisuudet. Näin myös pystytään vastaamaan Hangon sataman kasvavaan liikenteeseen. Rataosuuden sähköistäminen edistää myös ympäristöystävällisiä rautatiekuljetuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta, kun samalla vaarallisista tasoristeyksistä päästään eroon.

Myös uusi nopeampi junayhteys Helsingin ja Turun välille, niin sanottu tunnin juna, etenee. Jo edellinen hallitus myönsi hankkeen yleissuunnitteluun 40 miljoonaa. Yleissuunnitelman jälkeen on seuraavaksi vuorossa ratasuunnitelma, jonka toteuttamisesta valtio ja uuden radan varren kunnat alkavat nyt käymään neuvotteluita. Valtio on sitoutunut kustantamaan suunnittelusta puolet ja toinen puoli tulee kuntien vastuulle. Tähän on myös mahdollista hakea EU:lta tukea. Tulevissa neuvotteluissa kuntien on syytä vaatia valtiolta selvä sitoumus radan rakentamisesta.

Mikäli hanke etenee ilman suurempia viivytyksiä, niin liikennöinti uudella radalla voisi alkaa ensi vuosikymmenen lopulla. Tällöin esimerkiksi Lohjalta Helsinkiin pääsisi IC-junalla alle puolessa tunnissa ja lähijunalla noin kolmessa vartissa. Uusi rata myös helpottaisi nykyisiä moottoritien ruuhkia. Hankkeella olisi mittavat työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta lisäävät vaikutukset. Näin yhdistettäisiin 1,5 miljoonaa suomalaista samalle työssäkäyntialueelle ja taattaisiin, että tulevaisuuden työpaikat löytävät osaajansa.

Näiden infrastruktuuri hankkeiden edistymisestä on syytä olla tyytyväinen

Joona Räsänen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)

Kommentit

kommenttia