Uuden valloittaminen vaatii rohkeutta

Julkaistu kategoriassa Blogi.

KOLUMNI

Kirjoitus julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä 8.9.2014

Kunnallispolitiikassa syksyn tärkein tehtävä on seuraavan vuoden budjetista päättäminen. Olemme saaneet lehdistä lukea, että kuntien taloudellinen tilanne on heikkenemään päin. Esimerkiksi Vihdissä tullaan ehdottamaan kouluverkon tiivistämistä, kunnallis- ja kiinteistöveron maltillista korottamista sekä yt-menettelyn käynnistämistä henkilöstön osalta.

Kesällä saatujen ennakkotietojen valossa Lohjan tilanne ei ole sen helpompi. Kesäkuun valtuustoseminaarin annin ja valtuustoryhmien kannanottojen perusteella kaupunginhallitus antoi budjetointiohjeet eri toimialoille siitä lähtökohdasta, että vuosikatetta nostetaan parantamalla toimintakatetta yhteensä kuudella miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa siis toiminnan karsimista ja tulojen lisäämistä esitetyllä summalla. Näillä toimilla vuosikatteeksemme muodostuisi 12-13 miljoonaa euroa ja noin 22-23 miljoonan euron nettoinvestoinneilla  kotikaupunkimme velkaantuisi vielä noin 14 miljoonalla eurolla.

Syyskuussa kaupunginhallitus pääsee arvioimaan lautakuntien esitysten perusteella tavoitteen toteutumista. Uumoilen, että syksyn talousennusteen jälkeen tarvitaan vielä toinen budjettikierros, jotta pääsisimme valtuustoryhmien asettamiin tavoitteisiin.  Jokainen ymmärtää, että tämä ei ole helppo rasti.

Tehtävää ei helpota se, että kaupungin tuottavuushanke etenee yskähdellen ja kuntaliitossopimus sementoi palveluverkon suuremmilta osin vielä ensi vuoden loppuun. Palveluverkon kokonaisuudistus olisi tehtävä kerralla. Nyt kuntaliitosopimuksesta johtuen tikun nokkaan nostetaan helpoimmat toimipisteet lakkautettavaksi, eikä harkintaa tehdä kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla. Tästä Sammatin terveysasema on hyvä esimerkki.

Suomessa on viime vuosina julkista taloutta tasapainotettu ”juustohöylä” –menetelmällä ja veroja nostamalla. Osittain ihan oikeansuuntaisia talouden tasapainottamiskeinoja, mutta ilman rakenteiden uudistamista ne jäävät puolitehoisiksi. Rakenteiden uudistamisen vaikeus on johtanut siihen, että olemme joka syksy saman ongelman edessä: Jostain pitää karsia, tuloja on saatava lisää ja velkaa on pakko ottaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa tällainen kokonaiskysynnän heikentäminen ei ole pidemmän päälle järkevää.  Ei taloudellisesti, eikä ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Ainoa keino tasapainottaa kuntataloutemme kestävästi on menojen kasvun hillitseminen ja kiinteiden kustannusten vähentäminen rakenteellisilla muutoksilla. Eli muuttamalla palvelurakenteitamme ja toimintatapojamme. Näin toimimalla on mahdollista saada vähenevistä resursseista enemmän irti.

Näitä muutoksia Lohjalla ei ole saatu aikaiseksi. Sekä meidän päättäjien että johtavien viranhaltioiden on syytä katsoa peiliin. Ensimmäinen ja tärkein muutos, mikä pitää saada aikaan, on ajattelutapamme muutos.

Liian usein kuntasektorilla katsomme liian kapeakatseisesti omaa tonttiamme, emmekä mieti kokonaisuutta. Tämän huomaa hyvin siinä, miten vaikeaa on eri toimialojemme välinen yhteistyö ja kuntalaisten kannalta parhaan kokonaisuuden hahmottaminen. Tai siinä, että toimintatapojen muutos nähdään valitettavasti hyvänä ainoastaan niin kauan kuin se ei koske omaa toimintaa. Kaikkien tulisi muistaa, että miinus viimeisen viivan alla on joka tapauksessa kaikkien yhteinen.

Lohjan hyvä palvelutaso säilyy vain sillä, että hyväksymme rakenteellisten muutosten välttämättömyyden ja olemme kaikki valmiita muuttamaan omaa toimintaamme ja ajattelutapaamme parhaan mahdollisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Tavoite pitää olla korkeammalla kuin siinä, missä aita on matalin. Sillä sen minkä taakseen jättää, niin kyllä edestään löytää.

Vanha viisaus opettaa, että uuden valloittaminen vaatii rohkeutta. Sitä meiltä kaikilta pitää nyt löytyä.

Kommentit

kommenttia