Vahvistetaan uskoa tulevaan

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 1.6.2018

Tällä viikolla koittaa monelle nuorelle ikimuistoinen päivä. Valmistuminen joko lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta sekä lakin päähän painaminen on kokemus, joka ei hetkessä unohdu. Tässä yhteydessä onkin paikallaan onnitella kaikkia valmistuneita: olette tehneet valtavan työn, olkaa siitä ylpeitä!

Kevään valmistujaiset ovat aina myös tulevaisuuden odotuksen ja juhlinnan aikaa. Nyt toisen asteen opintonsa päättävät nuoret ovat siirtymässä eteenpäin kohti jatko-opintoja ja työelämää. Näiden askeleiden ottamisessa peruskoulun ja toisen asteen kartuttamia monia eväitä kysytään toden teolla.

Suomalaisnuoret suhtautuvat eri tutkimuksissa perinteisesti hyvin optimistisesti tulevaisuuteensa. Vuosi sitten tehdyssä nuorisobarometrissa 83 prosenttia kyselyyn vastanneista näki oman tulevaisuutensa valoisana. Luottamus tulevaisuuteen onkin välttämätön edellytys sille, että nuori uskaltaa tehdä elämänsä kannalta tärkeitä päätöksiä esimerkiksi työpaikan hakemisen tai opiskelupaikan valinnan suhteen.

Vaikka nuorten usko tulevaisuuteen on Suomessa korkealla tasolla, vastaavasti nuorten usko kotimaansa ja maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Viimeisimmässä nuorisobarometrissä vain 55 prosenttia koki Suomen tulevaisuuden ja 25 prosenttia vastaajista maailman tulevaisuuden myönteisenä.

Suomen pitkä tarina on kertomus siitä, että seuraavalle sukupolvelle on aina jätetty yhteiskunta paremmassa kunnossa, kuin mitä se on omana aikana ollut. Näin on haluttu turvata tuleville sukupolville parhaat mahdolliset edellytykset menestyä omissa valinnoissaan. Tämän sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ylläpitäminen on luonut vahvan perustan tämän päivän nuorten luottamukselle tulevaan.

Päätöksentekijöiden rooli niin kunnissa kuin valtionkin tasolla on pystyä antamaan tälle tulevaisuudenuskolle katetta tehdyillä päätöksillä. Päätöksiä, jotka heikentävät nuorten asemaa ja murentavat uskoa tulevaan on siksi pyrittävä välttämään. Massiiviset koulutusleikkaukset ja nuorten työelämän pelisääntöjen heikennykset ovat esimerkkejä asioista, joissa kuljemme väärään suuntaan.

Nuoret, tulevaisuuden sukupolvet, rakentavat huomisen Suomen. Annetaan heille siksi parhaat mahdolliset edellytykset onnistua elämässään ja jatkaa satavuotiaan maamme menestystarinaa. Näin hyvinvointi-Suomi säilyy myös heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen sellaisena, kuin mekin olemme siitä saaneet nauttia.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia