Vaikuttamistyö kannatti – Lohjan Laurea säilyy

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Periksiantamaton vaikuttamistyö Laurean Lohjan toimipisteen säilymisen puolesta kantoi hedelmää. Valtioneuvosto hyväksyi Laurea-ammattikorkeakoulun uuden toimiluvan tänään istunnossaan ja sen myötä opetuksen jatkumisen Lohjalla on turvattu. Päätöksen mukaisesti Laurea-ammattikorkeakoulun on turvattava toimintansa vaikuttavuus Uudenmaan alueella tiivistämällä yhteistyötä suurmetropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä turvaamalla tutkintoon johtavan koulutuksen toimintaedellytyksiä Lohjalla ja Porvoossa. Päätös myös vahvistaa Laurea-ammattikorkeakoulun roolia koko maakunnan korkeakouluna ja turvaa suomenkielisen korkeakoulutuksen saatavuuden Länsi-Uudellamaalla.

”Tämä on Lohjan kaupungille ja koko Länsi-Uudellemaalle suuri edunvalvontavoitto! Suuri kiitos asiasta kuuluu opetusministeri Krista Kiurulle, kansanedustaja Matti Saariselle ja Lohjan kaupungin aktiiviselle vaikuttamiselle. Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen tähän päätökseen.”, iloitsee Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen

Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan toimipiste on Länsi-Uudellemaalle erittäin tärkeä. Kun Laurea-ammattikorkeakoulu perustettiin, tavoiteltiin ennen kaikkea vahvaa alueellista ammattikorkeakoulua. Alueellisuus katsottiin vahvuudeksi ja kilpailutekijäksi suhteessa vain pääkaupunkiseudulla toimivaan oppilaitokseen. Lohjan hyvin toimiva ja aluetta palveleva Luksian toisen asteen koulutus liittyi suurempaan kokonaisuuteen, joka on tukenut ja kehittänyt opetusta ja toimintaa. Nämä tavoitteet ovat myös toteutuneet. Tänään Lohjan Laurea on monialainen ammattikorkeakouluyksikkö, merkittävä vetovoimatekijä alueella ja ainoa suomenkielinen ammattikorkeakoulu Länsi-Uudellamaalla.

”Tutkintoon johtavan ammattikorkeakouluopetuksen jatkuminen Länsi-Uudellamaalla on koko seudun etu ja se vahvistaa alueen kasvupotentiaalia. Päätöksellä varmistetaan myös tulevaisuudessa Länsi-Uudenmaan yrityselämän ja terveydenhoitopalveluiden tarvitsemat osaavat ja ammattitaitoiset henkilöt. Työelämälähtöinen kehittämistoiminta yrityselämän, Lohjan sairaanhoitoalueen, Lohjan Laurean ja alueen muiden koulutuksen tarjoajien välillä on ollut poikkeuksellisen mittavaa ja hedelmällistä. Tätä työtä tulee tulevaisuudessa erityisen aktiivisesti jatkaa ja Lohjan kaupunki on lupautunut olemaan tässä mukana.”, painottaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Räsänen

Kommentit

kommenttia