• Tärkeintä on turvallisuus

  Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 29. huhtikuuta 2022

  Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuun 24. päivä muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi. Suomen turvallisuustilanne on nyt vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Ajatus siitä, että Venäjän positiivista kehitystä voitaisiin avittaa dialogin ja yhteistyön muodoin, on osoittautunut toiveajatteluksi.

  Venäjästä on pikemminkin tullut aggressiivisempi, häikäilemättömämpi ja arvaamattomampi. Tämä tilanne ei myöskään lyhyellä aikavälillä ole muuttumassa.

  Venäjä on osoittanut olevansa valmis rikkomaan sotilaallisella voimankäytöllä kansainvälistä oikeutta ja sopimuspohjaista turvallisuusjärjestystä. Tilanteessa, jossa naapurimaamme pyrkii rakentamaan etupiiriä ja on valmis käyttämään myös sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi, pakottaa se meidätkin arvioimaan uudelleen omia siirtojamme.

  Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkässä linjassa olemme vaalineet kansallisen liikkumatilan tärkeyttä. Nyt vallitsevassa tilanteessa reagoimatta jättäminen johtaisi puolestaan liikkumatilamme kaventumiseen.

  Jatkossakin Suomen turvallisuus perustuu ensisijaisesti uskottavalle ja toimintakykyiselle maanpuolustukselle, hyviin kahdenvälisiin suhteisiin kumppaneiden kanssa, yhteistoimintaan ja vaikuttamiseen Euroopan unionissa sekä sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään ja kansainväliseen oikeuteen nojaavaan monenkeskiseen yhteistyöhön.

  Lähiviikkojen keskeisin kysymys kuuluu, että onko pitkän aikavälin turvallisuutemme varmistamisen näkökulmasta syytä Suomen liittyä myös puolustusliitto Nato:n jäseneksi? Kukaan ei halua jäädä enää Venäjän kanssa yksin. Liittymisen mahdollisuuden ylläpitäminen on ollut kiinteä osa ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaamme jo pidempään.

  On tärkeää, että maan hallitus ja eduskunta käyvät tätä kysymystä huolellisesti läpi. Jäseneksi liittyminen tai liittymättä jättäminen ovat päätöksiä, joilla on molemmilla erilaisia vaikutuksia ja riskejä. Nato-jäsenyys ei myöskään tuo Suomelle vain oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia, jotka meidän on täytettävä.

  Suomen ja suomalaisten turvallisuus on tärkein näkökulma, johon tulevan päätöksenteon tulee perustua. Luotan siihen, että valtiovalta, niin Suomessa kuin toivottavasti Ruotsissakin, tekee perustellun ja historiallisen päätöksen tulevien viikkojen aikana taaten turvallisuutemme jatkossakin.

  Joona Räsänen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)

Vanhemmat artikkelit

Hyvinvointialue rakentuu

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 18. helmikuuta 2022 Historian ensimmäiset aluevaalit on käyty ja puolueet ovat neuvotelleet vaalitulokseen perustuvan luottamuspaikkajaon. Uusi aluevaltuusto ja sen valitsemat muut toimielimet aloittavat toimintansa maaliskuussa. Välikaisen valmisteluelimen työn pohjalta päätöksentekijät lähtevät nyt rakentamaan uutta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kuin Suomi pienoiskoossa. Alue kattaa 10 kuntaa, täällä puhutaan useampia kieliä, asukkaita… Lue koko artikkeli »

Palveluita voidaan parantaa teknologian ja digitalisaation avulla

Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ovat yhä tärkeämpi osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Niiden avulla voidaan lisätä osallisuutta, helpottaa asiointia ja parantaa palveluiden saatavuutta. Tulevilla hyvinvointialueilla yksi mahdollisuus parantaa palveluita piilee juuri siinä, että jatkossa otamme entistä enemmän käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja. Teknologisten innovaatioiden ja digitaalisten palveluiden osalta olemme olleet julkisella sektorilla vähän jälkijunassa yksityiseen sektoriin… Lue koko artikkeli »