• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Laitetaan perusasiat kuntoon

Eduskuntavaaleihin on neljä viikkoa aikaa. Vaalien alla on puhuttu paljon valtion taloudellisesta tilanteesta. Jo pidemmän aikaa valtion tulot ja menot ovat olleet rakenteellisesti epätasapainossa. Tästä syystä yhteiskuntamme on velkaantunut rajusti. Samalla kuitenkin tiedämme, että monen julkisen palvelun kasvava tarve aiheuttaa menoihin jatkuvaa painetta.

Keskeisenä syynä tilanteen taustalla on väestön ikääntyminen, minkä seurauksena työikäisen väestön suhteellinen osuus vähenee ja keskimääräiset terveys- ja hoivamenot kasvavat. Myös nuorten lisääntyneet mielenterveysperusteiset poissaolojaksot työelämästä rasittavat hyvinvointiyhteiskuntaamme yhä enemmän.

Tilanteen korjaamiseksi tarvitsemme tulevina vuosina pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä ikäihmisten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ikäihmisten kasvava hyvinvointi pienentää terveys- sekä hoivamenojen kasvupainetta ja nuorten parantuva hyvinvointi puolestaan mahdollistaa, että emme menetä ketään pienenevistä ikäluokista.

Taloudellisesti vaikeina aikoina yhteiskunnan resurssit on siis kohdistettava sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava reilut lähtökohdat ja tasa-arvoiset mahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen – taustaan katsomatta. Kenenkään ei tule joutua pelkäämään vanhenemistaan, vaan ihmisarvoinen vanhuus kuuluu meille kaikille.

Katseet on käännettävä koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt ja oppimistulokset ovat olleet laskusuunnassa jo pitkään. Tämä suunta pitää muuttaa. Osaamiseen ja koulutukseen panostaminen on paras tapa varmistaa paitsi Suomen menestys myös jokaisen nuoren pärjääminen. Katse on käännettävä peruskouluun. Opettajien on saatava keskittyä opettamiseen ja oppilaiden oppimiseen. On rehellistä myöntää, että nykyinen malli inkluusion toteuttamiseksi ei toimi. Samalla tarvitsemme panostuksia nuorten mielenterveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on puolestaan etsittävä ratkaisuja, joilla painopistettä siirretään varhaisempaan apuun ja edistetään hoitoketjujen sujuvuutta. Näin voidaan myös madaltaa kustannusten nousupainetta. Meidän on pidettävä huolta ikäihmisten toimivista palveluista, toimeentulosta, omaishoidon resursseista ja luodaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumisratkaisuja.

Mikäli onnistumme parantamaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia pärjätä paremmin elämässä sekä edistämään ikäihmisten toimintakykyä sekä terveyttä, niin ihmisten elämänlaadun lisäksi kohenamme samalla myös julkisen talouden kestävyyttä.

Tavoitteeseen voidaan päästä päämäärätietoisin yhteiskunnallisin toimin sekä kannustamalla ihmisten omia hyviä valintoja ja vastuunkantoa.

Joona Räsänen, eduskuntavaaliehdokas