• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Verotuksen avoimuutta voidaan edelleen vahvistaa

Tänään vietetään jälleen kansallista ”veropäivää”, kun edellisen vuoden verotiedot tulivat julkiseksi. Verotietojen avoimuutta on pidetty tärkeänä tekijänä suomalaisen yhteiskunnan luottamuksen ylläpitämiseksi. Samalla tiedot kertovat meille, miten yhteiskunnan pyörittämiseen tarvittavat eurot kerätään kasaan. Kiitos kuuluu kaikille veronmaksajille.

Verotuksen avoimuutta voitaisiin silti edelleen vahvistaa. Vaikka Suomen verotiedot ovat kansainvälisessä vertailussa verrattain avoimia, jää meille edelleen merkittävä osa esimerkiksi varakkaimpien henkilöiden tulotietoja puuttumaan, sillä sijoitusyhtiöihin ja esimerkiksi vakuutuskuoriin kertyviä tuloja ei luokitella henkilöiden tuloiksi. Tämä vääristää verotietoja ja vähentää verotuksen läpinäkyvyyttä.

Siksi verotietojen julkisuutta tulisi parantaa siten, että se koskisi tasapuolisesti kaikkia tuloja. Lisäksi omistustietojen läpinäkyvyyttä pitäisi parantaa. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa paitsi tulojen piilottamisen, se jopa kannustaa pahimmillaan aggressiiviseen verosuunnittelun ja tätä kautta verotulojen menetykseen valtiolle.

Läpinäkyvyyttä voitaisiin lisätä esimerkiksi kirjaamalla verovapaat pääomatulot sekä suuret perinnöt ja lahjat julkisiin verotietoihin. Lisäksi voisimme lisätä suurten omistusten julkisuutta. Näin myös esimerkiksi Venäjää koskevat talouspakotteet toimisivat tehokkaammin.

Jotta julkista taloutta voidaan kestävästi vahvistaa, tulee veropohjan aukot tilkkiä. Suomessa verotetaan edelleen esimerkiksi varallisuutta ja pääomia palkkatyötä selvästi hellevaraisemmin. Esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkojen veroedusta luopuminen vahvistaisi jo selvästi verotuloja ilman, että verotus vaarantaisi kasvua. 

Maan hallituksen tietoinen päätös veropolitiikan unohtamisesta osana valtion talouden tasapainottamisessa on johtanut tilanteeseen, jossa valtiontalous säilyy merkittävän alijäämäisenä ja sopeutustoimet kohdistetaan vain epäoikeudenmukaisesti pieni- ja keskituloisille. Sopeutustoimet on kohdistettava oikeudenmukaisesti ihmisten maksukyvyn mukaan.

Joona Räsänen, kansanedustaja (sd)