Ahneudelle on laitettava loppu

Julkaistu kategoriassa Blogi, Yleinen.

Mielipidekirjoitus on ilmestynyt 18.2. Länsi-Uusimaassa.

Eri toimijoiden väärinkäytökset ja laiminlyönnit vanhustenhoidossa sekä varhaiskasvatuksessa ovat puhuttaneet laajasti viime viikkoina. Esiin nousseet epäkohdat ovat vastenmielisiä ja tuomittavia. Ongelmiin on puututtava riippumatta siitä, ovatko ne ilmenneet julkisella vai yksityisellä puolella.

Yksityisten toimijoiden pyörittämässä vanhustenhoidossa ja varhaiskasvatuksessa nyt paljastuneilla väärinkäytöksillä on paljon yhteistä. Työvuorolistojen väärentämisestä, riittämättömästä henkilökunnan määrästä ja yleisestä palvelutason laiminlyönnistä on tullut vuosien saatossa arkea hoivakodeissa ja päiväkodeissa. Samalla saamme lukea, kuinka nämä toimijat ulosmittaavat suuria voittoja ja pyrkivät verosuunnittelulla minimoimaan veronmaksunsa. Omistajana toimii usein ulkomainen pääomasijoittaja.

Poliittisten päätöksentekijöiden niin kunnissa, kuntayhtymissä kuin eduskunnassakin on ryhdyttävä toimiin näiden ongelmien korjaamiseksi. Ahneudesta on tehtävä loppu. Ei voi olla niin, että Suomessa isovanhempamme ja lapsemme tulevat asetetuiksi voitontavoittelun pelinappuloiksi.

Monen vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen epäkohdan taustalla on riittämätön henkilöstön määrä. Henkilökunta uupuu eikä ehdi hoitaa kaikkia tehtäviään kunnolla työpäivän aikana. Siksi mitoitusten on oltava kunnossa niin vanhus- kuin varhaiskasvatuspalveluissakin. Samalla meidän on rohkaistava entisestään henkilökuntaa ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä, kuten lakikin jo velvoittaa. Lisäksi on pystyttävä poistamaan verosuunnittelun porsaanreikiä.

Lähes parlamentaarinen yksimielisyys on syntynyt sitovan hoitajamitoituksen kirjaamiseksi vanhuspalvelulakiin seuraavalla vaalikaudella ja hyvä niin. Ainoastaan kokoomus on tätä vastustanut. Seuraavalla vaalikaudella on hoitajamitoitus saatava kuntoon ja siihen on varattava riittävät resurssit. Jokainen vanhus ansaitsee turvallisen vanhuuden.

Riittävän henkilökunnan määrän turvaamisen lisäksi avainasemassa yksityisten toimijoiden väärinkäytösten kitkemiseksi ovat valvonta ja sanktiot. Nykyinen omavalvonta ei esimerkiksi hoitokotien osalta riitä ‒ tarvitaan enemmän pistotarkastuksia ja viranomaisvalvontaa. Vakaviin rikkomuksiin vakaviin rikkomuksiin syyllistyneille toimijoille on määrättävä sakkoja ja ne on tarvittaessa asetettava liiketoimintakieltoon. Samalla valvonnan resurssit on turvattava.

Nämä väärinkäytökset ja laiminlyönnit johdattelevat meidät myös laajemman keskustelun äärelle. Onko oikein, että yhteisillä verovaroilla tuotettuja palveluita saa käyttää härskisti voiton tavoitteluun ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella?

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia