• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Ei lupailla liikoja

Eduskuntavaaleihin on seitsemän viikkoa aikaa. Ihmisten kanssa keskustellessa miltei aina nousee esille kritiikki siitä, että me ehdokkaat ja eri puolueet puhumme vaalien alla toista kuin mitä vaalien jälkeen kykenemme toteuttamaan.

Tämä kritiikki muistui mieleeni, kun olen lukenut eri puolueiden ja ehdokkaiden ohjelmia ja tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. Tässä julkisen talouden tilanteessa palveluiden ja etuisuuksien suuret parannukset tai verotuksen massiivinen keventäminen eivät vaikuta kovin realistisilta.

Jo pidemmän aikaa valtion tulot ja menot ovat olleet rakenteellisesti epätasapainossa. Tästä syystä yhteiskuntamme on velkaantunut rajusti vuosittain. Samalla toki tiedämme, että monen julkisen palvelun kasvava tarve aiheuttaa menoihin jatkuvaa painetta. Yhtälö on siis todella vaikea ja tulevilla päätöksentekijöllä riittää tässä asiassa pohdittavaa.

Meidän kaikkien ehdokkaiden on syytä asettaa erilaiset vaalilupaukset ja -tavoitteet realistisiksi. On selvää, että tulevalla vaalikaudella tarvitaan julkisen talouden sopeuttamista velkaantumisen vähentämiseksi. Sopeutustoimet on kuitenkin toteutettava mittakaavaltaan ja ajoitukseltaan oikeudenmukaisesti. Samalla meidän pitää kyetä parantamaan taloutemme kasvunäkymiä uskottavasti.

Monesti me ehdolla olevat ja puolueet epäonnistumme juuri politiikan odotusten hallinnassa. Ennen vaaleja on helpompi luvata asioita kuin vaalien jälkeen viedä ne käytäntöön. Äänestäjien näkökulmasta epäonnistuminen odotusten hallinnassa rapauttaa yleistä uskottavuutta politiikkaa kohtaan ja näkyy puolueiden kannatuksessa vaalien jälkeen.

Vaikeinakin aikoina löydämme varmasti keinoja yhteiskunnan kehittämiseen. Mutta muistetaan nyt kuitenkin, ettemme lupaile liikoja.

Yhtä lailla äänestäjienkin kanttaa muistaa, että odotuksia ei kannata nostattaa liian korkeiksi. Suuret yhteiskunnalliset muutokset eivät nimittäin tapahdu kädenkäänteessä.

Joona Räsänen, eduskuntavaaliehdokas