Jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 27. lokakuuta 2022

Aluevaltuusto on hyväksynyt lajissaan ensimmäisen hyvinvointialuestrategiansa, jossa määritellään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiaa työstettiin viimeiset puoli vuotta laajasti luottamushenkilöiden, alueen kuntien, niiden vaikuttamistoimielinten, henkilöstön, yritysten sekä järjestöjen voimin.

Hyvinvointialueellamme on tulevina vuosina monia haasteita ratkottavana. Väestömme ikääntyy, osaavan työvoiman saatavuus yhä vaikeutuu ja koronapandemia on lisännyt hoitovelkaa entisestään. Tiedämme myös, että esimerkiksi mielenterveyden ja päihdehuollon palvelujen kysyntä kasvaa. Kaiken tämän lisäksi talouden haastava tilanne vaikeuttaa näistä haasteista selviämistä.

Näihin haasteisiin pyrimme hyväksytyllä strategialla vastaamaan. Matka tulee olemaan pitkä, eikä pikavoittoja ole saavutettavissa. Tärkeintä on aloittaa käärimällä hihat ja huolehtimalla, että strategia ei jää väin kirjahyllyn täytteeksi, vaan sen on tosiasiallisesti ohjattava hyvinvointialueemme toimintaa seuraavat vuodet.

Keskeiset painopisteet seuraavien vuosien toiminnassa on valittu tukemaan alueemme asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Ensinnäkin, meidän tulee varmistaa palveluiden oikea-aikaisuus, sujuvuus ja saatavuus. Toiseksi, näin toimien voimme vastuullisesti huolehtia myös hyvinvointialueen talouden tasapainosta. Kolmanneksi, hyvinvointialueesta on kehitettävä veto- ja pitovoimaltaan kilpailukykyinen työyhteisö. Sekä neljänneksi, parhaat tulokset saavutetaan sujuvalla yhteistyöllä alueen kuntien, HUS-yhtymän, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun muassa ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamista, lähipalveluiden laadusta huolehtimista, palveluiden kustannusvaikuttavuuden parantamista sekä digi- ja liikkuvien palvelujen tehokasta hyödyntämistä. Samoin tämä vaatii palveluiden riittävää resurssointia, työntekijöidemme osaamisen kehittämistä ja työyhteisöä palvelevaa johtamiskulttuuria.

Seuraavaksi työ jatkuu palvelustrategian ja talouden tasapainottamisohjelman muodossa. Näissä suunnitelmissa tarkennetaan, miten palvelumme jatkossa järjestetään ja tuotetaan sekä millä keinoin saamme alueemme talouden tasapainoon pidemmällä aikavälillä.

Meillä on paljon töitä tehtävänä, useita haasteita ratkaistavana, mutta samalla ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä yhdessä jotain uutta.

Joona Räsänen, aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja (sd)

Kommentit

kommenttia