• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Kriisiaikoina tarvitaan toimintakykyistä hallitusta

Suomi on kohdannut viime vuosina useamman poikkeuksellisen kriisin. Koronapandemian hellittäessä otettaan, Venäjän raukkamainen ja laiton hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan on turvallisuuskriisin ohella sysännyt liikkeelle myös pahenevan energiakriisin ja laajenevan inflaarion. Tulevaisuuttamme varjostaa yhä kasvava taantuman uhka.

Näinä vaikeina aikoina pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on erilaisista kohuista huolimatta määrätietoisesti luotsannut Suomea kriisien läpi. Suomalaiset ovat voineet tutkimuksienkin mukaan luottaa siihen, että hallitus huolehtti yhteiskunnan turvallisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisten sekä yritysten pärjäämisestä. Suomi onkin pärjännyt hyvin verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan.

Toimintakykyä hallitukselta tarvitaan aina vaalikauden loppuun saakka. Jälleen tänä syksynä joidenkin hallituspuolueiden kipuilu oman kannatuksensa kanssa on johtanut tarpeettomaan veneen keikuttamiseen. Joka päivä saamme lukea uudesta kriisistä, kun jo kertaalleen sovittuja asioita lähdetään uudelleenriitauttamaan. Tämänkaltainen toiminta ei anna hyvää kuvaa näiden puolueiden kyvystä kantaa vastuuta nyt, eikä tulevaisuudessa. Varsinkin kriisiaikoina puolueiden tulee kyetä asettamaan Suomen etu oman edun edelle.

Vaikka vaalit ovatkin tulossa ja paine puolueissa kasvaa, niin Suomi kyllä tarvitsee toimintakykyisen hallituksen luotsaamaan maan läpi tulevan vaikean talven. Yhdenkään hallituspuolueen ei tule ajaa tahallaan maata hallituskriisiin. Nyt on aika kantaa vakaasti vastuuta ja luoda siltoja yli edessä olevien kriisien. 

Joona Räsänen, Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja