Kymmenen ideaa Lohjalle

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Kuntavaaleissa päätetään siitä, kenen johdolla ja millaisten ajatusten pohjalta Lohjaa kehitetään tulevina vuosina. On hienoa, että ehdokkaat eri puolueista aktiivisesti esittävät omia ideoitaan. Näin kuntalaiset pystyvät ennen vaaleja laajasti arvioimaan ehdokkaita ja heidän esittämiään keinoja kaupungin kehittämisestä. Päätöksenteko tarvitsee yhä enemmän vuorovaikutusta päättäjien ja kuntalaisten välillä sekä avointa keskustelua eri ideoista. Alla kymmenen kevään aikana mieleen tullutta erilaista ideaa Lohjan kehittämisestä:

1. Puhdas sisäilma –toimenpideohjelma

Meillä Suomessa on maailman puhtain ulkoilma, mutta entistä enemmän painimme huonosta sisäilmasta aiheutuvien ongelmien äärellä. Myös Lohjalla. Huono sisäilma aiheuttaa valtavia terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Lohjalla olemme puuttuneet ongelmiin aktiivisesti, mutta paljon on vielä tehtävää. Olisikin syytä tehdä konkreettinen toimenpideohjelma, jolla ongelma laitetaan kuntoon seuraavien vuosien aikana. Kysymys on mittavasta, useamman kymmenen miljoonan euron, urakasta.

2. Strategian päivittäminen

Uuden valtuustokauden alkajaisiksi on valtuuston syytä päivittää Lohjan strategia ja tehdä siitä koko kaupungin yhteinen työohjelma, jota edistetään kunnianhimoisesti. Nykyinen strategia on tähän työhön hyvä pohja. Keskiöön on nostettava voimakkaammin kaupungin elinvoiman edistäminen, uusien asukkaiden ja yritysten hankinta. Samalla on hyvä yhteisesti linjata palvelutoiminnan tärkeimmät kehittämistarpeet ja suurimmat toteutettavat hankkeet. Näin saataisiin selvä tiekartta Lohjan tulevaisuudelle.

3. Aurlahdesta koko Lohjan tapahtuma- ja virkistysalue

Lohjan keskustan ranta-alueen kehittäminen on ollut keskustelussa pitkään. Yleensä yksi osa kerrallaan. Nyt olisi syytä katsoa koko Aurlahden kokonaisuutta ja tehdä siitä kaikkia lohjalaisia palveleva tapahtuma- ja virkistysalue. Hyväksytty kaava tähtää juuri tähän ja nykyiset jalkapallokentät otettaisiin muuhun käyttöön. Osana tätä työtä olisi hyvä tarkastella esimerkiksi alueen kaupallista palvelutarjontaa ja liikuntareittien kokonaisuutta aina Moisiolta Aurlahteen ja siitä eteenpäin Liessaareen.

4. Taimiston liikuntapuiston toteuttaminen

Tennari-Taimiston aluetta tulee ajatella koko ajan kasvavan Tennarin käyttäjämäärän näkökulmasta ja sitä tulee kehittää Lohjan toisena, keskeisenä urheilukeskuksena Harjun lisäksi. Tennarin nykyiset tilat ja suunnitteilla oleva Taimiston liikuntapuisto tukisivat monia tavoitteita. Alueesta tulisi monipuolisempi, keskustan aluetta palveleva ja Lohjan elinvoimaa lisäävä liikuntapuisto. Hanke kannattaisi toteuttaa samassa aikataulussa mahdollisten asuntomessujen kanssa.

5. Järvistä enemmän irti

Lohjanjärvi on kaupunkimme tunnetuin vetonaula ja sitä meidän kannattaa enemmän hyödyntää. Pienillä toimenpiteillä voisimme lisätä helposti järven viihtyvyyttä. Esimerkiksi veneilijöitä palvelisi järvellä olevien laavu- ja leiripaikkojen kunnostus ja uimarantoja voisimme kehittää ruoppaamalla rantoja ja tuomalla hyppytornit takaisin mm. Liessaareen.  Lisäksi on päivitettävä kaikkien Lohjan alueella olevien yleisten uimarantojen olosuhteet.

6. Uusi suurtapahtuma

Lohjalla on vuosittain monia mahtavia tapahtumia, mutta mainettamme tapahtumakaupunkina voisi entisestään parantaa. Eri toimijoiden kanssa tulisi pohtia, jospa kokoisimme nykyistä tapahtumatarjontaa suuremmaksi kokonaisuudeksi ja synnyttäisimme siihen myös jotain uutta? Näin voisimme muodostaa uuden vuosittaisen suurtapahtuman, josta varmasti löytyisi jokaiselle jotakin ja se näkyisi ja kuuluisi myös kuntarajojen ulkopuolella. Miten olisi, jos viettäisimme vuosittain suurta Lohja  –päivää? 

7. Julkisten tilojen tehokkaampi käyttö

Lohjalla on käytössään pitkälti yli 200 rakennusta ja toimitilaa. Osa toki huonokuntoisia ja osa liikaa. Samalla monet yhdistykset ja porukat tarvitsevat jatkuvasti erilaisia harrastustiloja ja kokoontumispaikkoja. Julkisia tiloja voimme entistä enemmän hyödyntää näiden tarpeiden kattamiseen. Jo nyt Lohjan Liikuntakeskuksen kautta voi varata verkon välityksellä liikuntatiloja käyttöönsä. Olisikin syytä pohtia, jos Lohjalla toteutettaisiin samanlainen varauskalenteri myös muista julkisista tilojen osalta.

8. Kesätyötakuu

Jokaisella meillä on huoli nuorten työllisyydestä. Kesätyö on monelle ponnistuslauta eteenpäin. Lohjalla voisimme tavoitella yhteisiä talkoita, jonka avulla pystyisimme varmistamaan jokaiselle halukkaalle nuorelle kesätyöpaikan. Suomessa on kuitenkin yrityksillä pitkät perinteet kesätyöpaikkojen tarjoamisesta nuorille. Nyt voisimme yhdessä kaupungin, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa toteuttaa tämän vuosittaisen projektin.

9. Videoiden parempi hyödyntäminen tiedotuksessa

Lohjalla tehdään monia päätöksiä vuosittain, jotka vaikuttavat kuntalaisten arkeen ja palveluihin. Miten esimerkiksi kaupungin talousarvio muuttaa palveluita ensi vuonna, mitkä investoinnit ollaan toteuttamassa tai miten kaavoitus muuttaa mitäkin aluetta? Nämä ovat kysymyksiä, johon moni etsii vastauksia, mutta harva jaksaa kokouspöytäkirjoja selata. Lohjalla voimme ottaa mallia monesta kunnasta, joissa merkittävimpiä kunnan päätöksiä viestitään videoiden muodossa. Näin voimme entistä paremmin informoida kuntalaisia Lohjaa koskevista ajankohtaisista asioista.

10. Mitä Sinulle kuuluu?

Hyvinvointimme lisääminen ei aina vaadi pelkästään suuria rahallisia panostuksia. Omia käytöstapojamme muuttamalla pääsemme jo pitkälle. Yksinkertainen kysymys, mitä Sinulle kuuluu? voi joskus saada elämää suuremman, jopa käänteentekevän merkityksen. Se voi myös paljastaa sellaista yksinäisyyttä, jossa liian moni elää. Välittäminen onkin tehokas lääke hyvinvoinnin lisäämiseksi. Välitetään siis enemmän toisistamme.

Kommentit

kommenttia