Marraskuun uutiskirje

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Tässä uutiskirjeessä:

  • SDP:n vaihtoehtobudjetissa kasvu kuuluu kaikille
  • Karjaa-Hanko-rataosuuden turvallisuutta parannettava
  • Eduskunnassa puhuttua
  • Tule tapaamaan edustajaasi

SDP:n vaihtoehtobudjetissa kasvu kuuluu kaikille

Oppositiopuolueet julkistivat kuluneella viikolla omat vaihtoehtobudjettinsa hallituksen tulevan vuoden valtion talousarvioesitykselle. Demokratiaan kuuluu, että oppositio tarjoaa hallituksen politiikalle myös vaihtoehtoja pelkän arvostelun sijaan. Näin kansalaiset voivat paremmin arvioida eri puolueiden keinovalikoimaa ja tehdä niistä johtopäätöksiä.

SDP:n vaihtoehtobudjettia on valmisteltu eduskuntaryhmässä perusteellisesti syksyn aikana. Vaihtoehdon keskiössä ovat välttämättömät rakenteelliset uudistukset, koulutukseen ja osaamiseen panostaminen sekä toimet työllisyysasteen nostamiseksi. Samalla tehottomia ja vain hyvätuloisia suosivia verokevennyksiä halutaan karsia ja näin korjata epäoikeudenmukaisimpia hallituksen tekemiä leikkauksia.

Oppivelvollisuuden laajentaminen, korkea-asteen aloituspaikkojen lisääminen, hakijasuman purkaminen ja varhaiskasvatuksen sekä perhevapaiden uudistaminen ovat niitä rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla SDP kohentaisi suomalaisen työvoiman osaamistasoa sekä työllisyysastetta.

Eriarvoistumiskehityksen hidastamiseksi SDP jättäisi tekemättä kaikkein pienituloisimpiin kohdistuvat leikkaukset. Keventäisimme myös pieni- ja keskituloisten verotusta hallitusta enemmän, jotta talouden kasvu ei jakautuisi epäoikeudenmukaisesti – vaan kuuluisi aidosti kaikille. Näin tuloerot eivät kasvaisi.

SDP:n vaihtoehtobudjetti on myös tänä vuonna rohkea ja realistinen. Sen toimenpiteet olisi mahdollista viedä toteutukseen heti hallitusvastuun koittaessa. Vaihtoehtoon voit tutustua lisää SDP:n kotisivuilla oheisen linkin takaa: https://sdp.fi/fi/blog/sdpn-vaihtoehtobudjetissa-kasvu-kuuluu-kaikille/

Karjaa-Hanko-rataosuuden turvallisuutta parannettava

Karjaa-Hanko-rataosuudella Raaseporissa viime lokakuussa tapahtunut, useita ihmishenkiä vaatinut, tasoristeysonnettomuus on viimeisin vakava muistutus tasoristeysten vaarallisuudesta. Tasoristeysten määrän vähentämiseksi eri puolilla Suomea tarvitaan nyt päättäväisiä toimenpiteitä.

Erityisen suuri ongelma tasoristeykset ovat Karjaa-Hanko-rataosuudella. Osuudella on Liikenneviraston arvion mukaan 20-30 tasoristeystä riippuen siitä, lasketaanko mukaan myös Hangon sataman tasoristeykset. Tasoristeysten merkittävä määrä näkyy myös onnettomuustilastoissa.

Karjaa-Hanko-rataosuuden hälyttävän tilanteen johdosta olemme jättäneet kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadimme hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin rataosuuden turvallisuuden parantamiseksi. Hallitukselta vaaditaan nyt tekoja puheiden sijaan.

Yksi konkreettinen keino turvallisuuden lisäämiseksi olisi Hanko-Hyvinkää-radan sähköistäminen, jonka toteuttamisen yhteydessä turvattomista tasoristeyksistä voitaisiin luopua. Radan sähköistämisen puolesta olemme puhuneet jo pitkään erityisesti sen kansantaloudellisten hyötyjen näkökulmasta.

Eduskunnassa puhuttua

Tiedote: Feldt-Ranta ja Räsänen vaativat hallitukselta toimenpiteitä Karjaa-Hanko-rataosuuden turvallisuuden parantamiseksi

Kolumni: Alkoholilain uudistus puhuttaa

Tule tapaamaan edustajaasi!

Olen tavattavissa marraskuussa seuraavissa tilaisuuksissa:

Eduskunnan avoimet ovet, lauantai 18.11. klo 11-13

SDP:n puoluevaltuuston kokous, lauantai 18.11. – sunnuntai 19.11.

Kommentit

kommenttia