Mistä aluevaaleissa on kyse?

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 9. lokakuuta 2021

Suomessa järjestetään ensimmäiset aluevaalit ensi vuoden tammikuun 23. päivä. Sote-uudistuksen myötä syntyville hyvinvointialueille valitaan tuolloin päätöksentekijät suorilla vaaleilla.

Eri tutkimusten mukaan kansalaisten äänestysinto, saati tietoisuus vaaleista taikka hyvinvointialueiden tehtävistä, ei ole kovin korkealla tasolla. Äänestysaktiivisuuden on ennustettu jäävän alhaiseksi.

Tämä ei sinänsä yllätä. Koko sen ajan, kun Suomessa on sote-uudistusta tehty, keskustelu on enimmäkseen pyörinyt monimutkaisten hallinnollisten asioiden ympärillä. Tämä ei yleensä ole paras tapa herättää kansalaisten kiinnostusta yhteisistä asioista.  

Tulevat hyvinvointialueet eivät ole vähäpätöisiä vallankäyttäjiä. Valittavien päätöksentekijöiden vastuulle siirtyy heti alkuvaiheessa noin 24 miljardin euron kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Samalla alueiden palvelukseen siirtyy yli 260 000 kunta-alan työntekijää. Jokaisen veronmaksajan kannattaa olla tästä kiinnostunut.

Jatkossa hyvinvointialueilla päätetään meidän jokaisen arjen kannalta keskeisistä kysymyksistä: Missä palvelupisteet sijaitsevat, kuinka nopeasti hoitoon pääsee, miten vanhustenhuoltoa kehitetään, ovatko lastensuojelun resurssit kunnossa, miten henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja saapuuko palokunta jos tarve niin vaatii.

Äänestäjillä on valta päättää siitä, ketkä näitä päätöksiä ovat tekemässä. Äänestäjien käsissä on myös se, onko myös pienemmistä kunnista valtuutettuja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa vai annammeko vain espoolaisten päättää meidän puolestamme? Ääni kannattaa antaa ehdokkaalle ja puolueelle, joiden uskoo parhaiten hoitavan vaativat tehtävät.

Hyvinvointialueiden aloittaessa tulee myös ratkaistavaksi se, minkälaiseksi alueen ja alueen kuntien välinen yhteistyö muodostuu. Vaikka alue vastaa palveluista, niin kuntalaiset eivät mihinkään katoa. Heidän etujaan ja hyvinvointia tulee edistää.

Eri vaaleissa hyvinvointipalvelut ovat olleet monesti kansalaisten mielestä tärkein asia. Toivottavasti aluevaaleissa tämä kiinnostus konkretisoituu vaaliuurnilla. Tietoisuuden lisäämiseksi ja äänestysinnon nostamiseksi meillä kaikilla riittää vielä paljon töitä.  

Itse olen ehdolla aluevaalissa, koska haluan olla turvaamassa alueemme palvelut. Toivottavasti vaalikentillä nähdään!

Joona Räsänen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)

Kommentit

kommenttia