Näistä asioista tänään äänestetään

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

1. Palveluiden saatavuus

Aluevaltuustot päättävät siitä, ovatko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lähellä, saako niitä mahdollisuuksien mukaan saman katon alta ja toimivatko ne saumattomasti yhteen. Ilta- ja viikonloppuvastaanotot sekä liikkuvat palvelut ovat keinoja parantaa palveluiden saavutettavuutta. Aluevaltuustojen on myös huolehdittava lainsäädännön puitteissa siitä, että asiakasmaksut eivät ole este avunsaannille. Pelastustoimen resurssit on puolestaan turvattava siten, että pelastusyksiköt pääsevät kohteeseensa, mikäli tarve vaatii.

2. Hoitoonpääsyn nopeus

Jatkossa kunnianhimoisena tavoitteena on, että hoitotakuun myötä ihminen pääsisi kiireettömään hoitoon seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista, olipa kyse sitten kipeästä polvesta tai mielenterveyden ongelmista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että pystymme varmistamaan henkilöstön riittävyyden.

3. Henkilöstön hyvinvointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työolojen parantaminen nousee aluevaltuustojen tehtävälistalle. Hyvinvoiva henkilöstö on sote-uudistuksen toteutumisen edellytys. Tämä tarkoittaa, että henkilöstöllä on aito mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä kehittää osaamistaan. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös keskeinen keino alueilla, kun pyrimme ratkaisemaan pahenevaa työvoimapulaa.

4. Ikäihmisten palvelut

Aluevaltuustojen on huolehdittava siitä, että inhimillinen ja laadukas vanhustenhoito toteutuu asumismuodosta riippumatta. Tämä koskee sekä hoiva-asumista että kotihoitoa. Ihmisten toimintakykyä voidaan parantaa lisäämällä kotiin tuotavia palveluita ja huolehtimalla siitä, että ne tukevat myös omaishoitoa. Niin hoidettavia kuin myös hoitavia.

5. Palveluiden käyttäjälähtöisyys

Uusilla hyvinvointialueilla palveluita on suunniteltava ja kehitettävä palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Alueen asukkailla on oltava mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön ja sijaintiin. Tässä työssä esimerkiksi asiakasraadit ovat keskiössä.

6. Lapsiperheiden tuki

Hyvinvointialueiden vastuulle tulee myös perheiden tukeminen. Eli kehitetäänkö neuvoloiden toimintaa ja voidaanko lapsiperheiden kotipalveluita parantaa? Palveluiden painopistettä on kautta linjan järkevä siirtää kohti ennaltaehkäiseviä palveluita. Näin varmistetaan esimerkiksi se, että lastensuojelun palveluntarve pidetään hallinnassa.

7. Teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen

Jatkossa palveluiden käyttäjälähtöisessä kehittämisessä on järkevä hyödyntää uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja. Näin voidaan huomioida eri ryhmien tarpeet ja palveluiden esteettömyys. Digitaalisten palveluiden tarjoaminen vapauttaa myös resurssia fyysisistä palveluista, joilloin niitä voidaan kohdentaa paremmin ja vaikuttavammin.  

Kommentit

kommenttia