Onko oikein, että varhaiskasvatuksella voi tehdä voittoa?

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Varhaiskasvatuksesta on puhuttu paljon päättyvällä vaalikaudella. Lähes kaikki puolueet eduskunnassa tunnustavat varhaiskasvatuksen merkityksen lapsen kehitykselle. Valitettavasti puheet varhaiskasvatuksen tärkeydestä eivät aina ole kohdanneet tekojen kanssa harjoitetussa politiikassa.

Hallituksen päätökset ryhmäkokojen kasvattamisesta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ovat edelleen monen muistissa. Myönteisiä päätöksiä sen sijaan ovat olleet varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja alle viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen eteneminen. Tämän myönteisen kehityksen soisi jatkuvan.

Tänä päivänä varhaiskasvatusta ei enää katsota sosiaalipalveluksi, vaan se on yhä vahvempi osa koulutuspolkua. Käytännössä varhaiskasvatuksesta on tullut koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras.

Varhaiskasvatuksen rooli osana koulutusjärjestelmää nostaa esiin tärkeän periaatteellisen pohdinnan yksityisen varhaiskasvatuksen roolista. Samaan aikaan kun perusopetuslaissa koulutuspalveluilla on kielletty taloudellisen voiton tavoittelu, voidaan varhaiskasvatuksella edelleen pyrkiä voittojen tuottamiseen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kuntien varhaiskasvatuspalveluissa onkin kasvanut reilusti viime vuosina. Varhaiskasvatuksesta on tullut yhä kannattavampaa liiketoimintaa, jota harjoittavat tätä nykyä myös isot ketjut. Yksityisiä toimijoita toki tarvitaan, mutta miksi suomalaisen koulutusjärjestelmän ensimmäinen vaihe voi olla voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, kun muilla koulutusasteilla voitontavoittelu on rajattu pois.

On aivan perusteltua kysyä laajemminkin, että onko oikein, että julkisin varoin rahoitettuja hyvinvointipalveluita käytetään yksityiseen voitontavoitteluun. Tulevaisuudessa tulisikin määritellä myös varhaiskasvatus sellaiseksi sivistykselliseksi perusoikeudeksi, jonka toteuttamisella ei saisi nykyisellä tavalla kilpailla voittojen toivossa.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia