Palveluita voidaan parantaa teknologian ja digitalisaation avulla

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ovat yhä tärkeämpi osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Niiden avulla voidaan lisätä osallisuutta, helpottaa asiointia ja parantaa palveluiden saatavuutta. Tulevilla hyvinvointialueilla yksi mahdollisuus parantaa palveluita piilee juuri siinä, että jatkossa otamme entistä enemmän käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja.

Teknologisten innovaatioiden ja digitaalisten palveluiden osalta olemme olleet julkisella sektorilla vähän jälkijunassa yksityiseen sektoriin nähden.

Jatkossa digitalisaatio voi osaltaan helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon resurssipulaa. Jos esimerkiksi reseptin uusimisen kaltaisen rutiiniasiat hoidettaisiin pääsääntöisesti digitaalisesti, vapautuu henkilöstön aikaa sinne, missä tarvitaan fyysisiä kohtaamisia. Resurssien kohdentaminen järkevämmin on siksikin tärkeää, että verkossa tapahtuva asiointi kun ei koskaan kokonaan voi korvata naamatusten saatavaa palvelua.

Digitaaliset ratkaisut voivat myös tarkoittaa nopeampaa ja sujuvampaa palvelua, kun asioita voi hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta sen sijaan, että aina tarvitsisi lähteä paikan päälle. Esimerkiksi nuorille digitaalisten palveluiden käyttäminen on luontevaa ja arkipäivää. Mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita voi myös madaltaa kynnystä hakeutua ensimmäistä kertaa avun piiriin esimerkiksi mielenterveyden ongelmien tai päihderiippuvuuksien kanssa.

Jotta tämä kaikki on mahdollista, niin digitaalisten ratkaisujen pitää aidosti hyödyttää sekä henkilöstöä että alueen asukkaita, jotka palveluita käyttävät. Muuten palvelut jäävät käyttämättä ja niiden mahdollistama hyöty syntymättä. Palveluiden tulee olla myös kaikkien saatavilla lompakon paksuudesta riippumatta.

Samalla on varmistettava, että fyysisiä palveluita säilyy digitaalisten palveluiden rinnalla, jotta jokainen saa tarvitsemansa palvelun digitaidoista riippumatta. Tietokoneen, älypuhelimen tai taitojen puute ei saa muodostua esteeksi avun tai hoidon saamiselle. Palveluiden käyttäjälähtöisyyttä voidaan parantaa järjestämällä esimerkiksi asiakasraateja.

Uusilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus rakentaa tulevaisuuden palveluita ennakkoluulottomasti yhdessä kehittäen, parhaita ratkaisuja hakien ja palveluiden käyttäjiä kuunnellen. 

Joona Räsänen

Kommentit

kommenttia