Pidetään kaikki mukana – Rakennetaan Lohjaa yhdessä

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Hyvä lohjalainen,

Huhtikuun kuntavaalit järjestetään keskellä maamme itsenäisyyden tärkeää juhlavuotta. Satavuotiaan Suomen juhlavuoden teemaksi on valittu Yhdessä. Yhdessä tekemällä myös meidän on kehitettävä kotikaupunkiamme tulevalla valtuustokaudella. Lohja tarvitsee päätöksentekijöitä, jotka kykenevät yhteistyöhön yli puoluerajojen etsien enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Näin kannamme parhaiten vastuuta koko Lohjasta.

Lohja on ollut viimeisten vuosien aikana monien haasteiden keskellä. Teollisuuden rakennemuutos ja talouden epävarmuus ovat näkyneet arjessamme. Paljon on muuttunut. Paluu entiseen ei ole kuitenkaan mahdollista, vaan keskeistä on rohkeus uudistua. Meillä on käsissämme monia mahdollisuuksia, kuten alueemme järvet, luonto, hyvä sijaintimme sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut, joita meidän pitää hyödyntää ja markkinoida aktiivisemmin.

Lohjan elinvoimaisuuden edistämisen on oltava seuraavan valtuustokauden kärkihanke. Kaavoituksella meidän on mahdollistettava sekä monimuotoinen asuminen että yrittäminen koko Lohjan alueella. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yhteistyöllä yritysten kanssa voimme parantaa Lohjan vetovoimaisuutta.  Työllisyyttä voimme nostaa mm. omilla rakennushankkeillamme. Yli kuntarajojen tapahtuvalla yhteistyöllä voimme vauhdittaa tulevaa junaratahanketta. Eri tapahtumilla, kuten asuntomessuilla, lisäämme Lohjan näkyvyyttä ja puhuttelemme uusia ihmisiä.

Elinvoimaisessa kunnassa kuntalaisten arki on sujuvaa. Tätä edesautamme parhaiten toimivilla palveluilla. Taloudellisesti tiukkoina aikoina palveluiden kehittäminen vaatii uusia toimintatapoja, luovia ratkaisuja ja panostuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin. Meidän on otettava kuntalaiset entistä enemmän mukaan palveluiden kehittämiseen.

Sujuva arki kumpuaa myös inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Me kaikki tarvitsemme joskus tukea elämässämme. Oikeudenmukaisuus ja heikoimman puolelle asettuminen ovat hyviä ohjenuoria päätöksenteossa ja elämässä.  Tätä periaatetta Lohjalla pitää noudattaa.

Suurimmat panostukset tulevalla valtuustokaudella pitää suunnata lapsiin ja nuoriin. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus sekä hyvät harrastusmahdollisuudet edistävät Lohjan mainetta ja antavat lohjalaisnuorille parhaat eväät tulevaisuuteen. Puhdas sisäilma kuuluu myös jokaiselle. Koko kunnan yhteiseksi tavoitteeksi voisimme ottaa esimerkiksi kesätyöpaikan varmistamisen jokaiselle nuorelle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtavan uudistuksen kohteena. Meidän tehtävämme on turvata saumattomat palveluketjut, varmistaa vanhusten hoivan ja hoidon laatu riittävällä määrällä hoitajia, sekä huolehtia siitä, että asiakasmaksut eivät estä kenenkään hoidon saantia.

Kuntalaisilla on vaaleissa valta päättää siitä, kenen johdolla päätöksiä Lohjalla tehdään tulevina vuosina. Toivon, että käytät ääntäsi, jotta lapsille ja nuorille taataan turvallinen kasvuympäristö, aikuisille mahdollistetaan sujuva arki ja ikäihmisten arvokkaasta vanhuudesta huolehditaan.

Pidetään kaikki mukana – rakennetaan Lohjaa yhdessä!

Joona Räsänen, Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja

Kommentit

kommenttia