Puhe Lohjalaisen liikunnan päivässä 26.8.2023

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Arvoisat kuulijat,

Toissa päivänä muuan lohjalainen kesämökkiläinen täytti 75 vuotta. Merkkipäivänsä kunniaksi hän haastoi suomalaiset liikkumaan. Tänään, Lohjalaisen liikunnan päivänä, vastaamme osaltamme tähän Tasavallan presidentti Sauli Niinistön haasteeseen. On helppo yhtyä presidentin ajatukseen siitä, että jo vähäinenkin liikkuminen tuottaa hyvää oloa ja avartaa ajatusta.

Lohjalaisen liikunnan päivä on jo perinteeksi muodostunut tapahtuma. Tämä tapahtuma kokoaa vuosittain laajasti yhteen lohjalaiset liikuntatoimijat esittelemään omaa toimintaansa. Täällä halukkaat pääsevät monipuolisesti kokeilemaan erilaisia lajeja ja toivottavasti mahdollisimman monelle syttyisi sitä kautta kipinä uuteen harrastukseen.  

Tänään meillä on myös erityinen ilo virallisesti avata Taimiston liikuntapuisto. Taimiston liikuntapuiston rakentaminen on liittynyt kiinteästi Sporttikeskus Tennarin laajennushankkeeseen ja koko Hiidensalmen alueen kehittämiseen. Tavoitteena on ollut kehittää alueesta puistomainen liikuntapuisto, joka houkuttelee ja palvelee eri-ikäisiä käyttäjiä vuoden ympäri. Nyt avattavan puiston liikuntafasiliteetit tulevat täydentymään vielä tulevien vuosien aikana.

Taimiston liikuntapuisto on yksi esimerkki Lohjan kaupungin strategiasta valinnasta panostaa monipuolisiin liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin eri puolilla Lohjaa. Tätä linjaa jatkamme myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on, että nämä palvelut ovat jatkossa yksi keskeinen syy ihmisille valita Lohja asuinpaikakseen.

Toivon, että nämä uudet puitteet osaltaan innostavat ihmisiä yhä laajemmin liikunnan pariin. Kaupunki voi monilla tavoin mahdollistaa liikkumisen, mutta päätöstä lähteä liikkumaan kaupunki ei voi valitettavasti puolestamme tehdä. Se on jokaisesta meistä itsestämme kiinni.

Hyvät kuulijat,

Valitettava tosiasia nimittäin on, että me suomalaiset liikkumme liian vähän. Tämä on sekä terveytemme että kansantaloutemme kannalta iso ongelma. Eri laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain miljardiluokan kustannukset. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, kasvattaa ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on suoraan yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin.

Varsinkin väestörakenteemme huomioiden, liikunnan lisääminen kaikissa ihmisryhmissä olisi erityisen tärkeää. On myös useasti todettu, että liikunnan lisääminen auttaa merkittävästi esimerkiksi mielenterveyden haasteiden hoidossa. Näistäkin syistä on perusteltua, että yhteiskunnan eri toimijat kannustavat, tukevat ja mahdollistavat ihmisille ja yhteisöille siirtymisen kohti liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

Suurimpia huolenaiheita lasten ja nuorten liikunnalle aiheuttavat eri harrastusten kohonneet kustannukset. Harrastusten hinnat ovatkin 2000-luvulla jopa kolminkertaistuneet. Tähän kun yhdistetään yleisesti kohonnut hintataso, niin ei ole ihme, että monessa perheessä harrastaminen on vähentynyt. Vanhemmat ovat eri tutkimusten mukaan urheiluseurojen ylivoimaisesti suurimpia rahoittajia.

Helppoja keinoja tilanteen kääntämiseksi ei valitettavasti ole. Yksi keskeinen tekijä on huolehtia muun muassa kuntien talouden kestävyydestä, jotta kuntien omistamissa liikuntatiloissa käyttökustannukset voidaan pitää kohtuullisina. Myös julkisten ja yksityisten toimijoiden paremmalla yhteistyöllä voidaan tukea lasten ja nuorten harrastustoiminnan olosuhteiden kehitystä.

Toinen keino on puolestaan varmistaa, että harrastamisen Suomen mallia, eli harrastustakuuta viedään systemaattisesti eteenpäin kaikissa kunnissa ja kouluissa sekä laajennettava malli kattamaan myös toinen aste. Toivottavasti valtion taloudellista tilannetta saadaan parannettua, jotta harrastustakuulle voidaan varmistaa pysyvä rahoituspohja ja turvata eri toimijoiden aito mahdollisuus toimia kuntien kumppanina toiminnan järjestämisessä.

Arvoisat lohjalaiset,

Taimiston liikuntapuiston uusien massatenniskenttien alue nimetään Matti Saarinen areenaksi. Nimeämisellä halutaan kunnioittaa Matin elämäntyötä liikunnan puolesta puhujana ja parempien liikuntaolosuhteiden edistäjänä. Kaksi vuotta sitten poisnukkunut Matti oli tunnettu siitä, että hän aina muisti korostaa liikunnan merkitystä ihmisen terveyden lähteenä.

Matti Saarinen aloitti uransa lohjalaisten liikuntaolosuhteiden parantamiseksi jo yli 50 vuotta sitten, kun hänet valittiin Lohjalla nuoriso- ja liikuntasihteerin virkaan. 80-luvulla Matti oli päätöksentekijänä voimakkaasti vaikuttamassa, kun Lohjalla toteutettiin niin urheilukentän peruskorjausta, tekojäärataa ja myöhemmin jäähalli. Noihin aikoihin toteutettiin myös Tennari. Lopulta Matti teki päätöksentekijänä ja vaikuttajana yli kolmenkymmenen vuoden menestyksellisen uran niin paikallisessa kuin valtakunnan politiikassa.

Muun muassa monet liikuntapaikat meillä ja muualla ovat olleet mahdollista toteuttaa Matin niiden eteen tekemän väsymättömän työn ansiosta.

Matti Saarinen oli myös aktiivinen liikunnan harrastaja koko elämänsä ajan ja monen lohjalaisen urheiluseuran jäsen. Nuoruuden joukkueurheilijan tausta näkyi myös työelämässä. Matti totesi monesti, joukkuepelaajana hänen on ollut aina helppo sopeutua politiikassakin siihen, että joukkueessa on erilaisia rooleja. Kaikki eivät voi olla maalikuninkaita, mutta jokaisen panos on tärkeä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Erilaisten joukkuelajien lisäksi kuitenkin yksi yksilölaji vei Matin mennessään. Nimittäin tennis. Lähellä oli, että siitä ei olisi tullut myös ammatti. Tennis oli myös koko Matin perheen yhteinen harrastus. Kuulemma monet Matin pysyvät ystävyyssuhteet rakentuivatkin verkon yli. Uusien massakenttien nimeäminen Matin kunniaksi onkin mitä osuvin tapa kunnioittaa hänen muistoaan.  

Kirjassa Ojamolta Eduskuntaan Matti toteaa, että hänen mielestään jokaisen ihmisen pitäisi jättää jälki elämästään muuallekin kuin hautakiveen tai bittiavaruuteen. Matti, sinä kyllä totisesti jätit.

Hyvät ystävät,

Näillä sanoilla haluan julistaa Taimiston liikuntapuiston avatuksi ja toivottaa Teille kaikille hyvää Lohjalaisen liikunnan päivää.

Kommentit

kommenttia