Räsänen: Ulkomaalaisen työvoiman epäasiallinen kohtelu osoitus siitä, miksi työperäinen maahanmuutto on pidettävä hallittuna

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Tiedote on julkaistu 5.3.2019

Iltalehti uutisoi (5.3.) tapauksista, jotka antavat aihetta epäillä hoivayhtiö Attendoa filippiiniläisen työvoiman räikeästä epäasiallisesta kohtelusta Pirkanmaalla. Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) pitää julkisuuteen nousseita tapauksia osoituksena siitä, miksi työmarkkinoille ja työperäiselle maahanmuutolle tarvitaan vahvoja pelisääntöjä.

‒ Ilman ulkomaisen työvoiman tehokasta valvontaa ja työmarkkinoiden pelisääntöjä on täysin mahdotonta puuttua ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön. Attendon toiminnassa paljastuneet väärinkäytökset palkanmaksussa ja työehtojen noudattamisessa ovat osoitus siitä, että suuret kansainväliset toimijat käyttävät surutta hyväkseen kaikkia löytämiään porsaanreikiä, jos toimintaa ei valvota kunnolla. Tästä toiminnasta kärsivät sekä työntekijät että rehelliset yrityksetkin, Räsänen toteaa.

Räsänen pitää tärkeänä, että työsuojeluvalvonnan resursseja vahvistetaan, mikä tukisi aluehallintovirastojen edellytyksiä toteuttaa vastuulleen kuuluvaa valvontaa. Hän esittää myös, että selvitettäisiin sisäministeriön pimeän ulkomaisen työvoiman valvontayksikön uudelleenperustamista, joka lakkautettiin edellisen porvarihallituksen toimesta toissavaalikaudella.

‒ Tärkeää on myös parantaa työntekijöiden edellytyksiä tuoda esiin kohtaamiaan epäkohtia ja mahdollisuuksia vaatia niihin ratkaisuja. Ammattiliittojen kanneoikeus on toteutettava ja alipalkkaus kriminalisoitava, Räsänen esittää.

Räsänen kummeksuu, että ulkomaisen työvoiman osuuden kasvaessa monet ovat vaatineet jopa pelisääntöjen höllentämistä, esimerkiksi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamalla.

‒ Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta sen tulee olla kaikissa olosuhteissa hallittua. EU- ja ETA –alueiden ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinta on yksi väline toteuttaa tätä tavoitetta. Samalla on varmistettava, että Suomen työmarkkinoilla kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä, Räsänen päättää.

Kommentit

kommenttia