Ratahanke etenee

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Lohjalla kaupunginvaltuusto tulee kevään aikana tekemään päätöksen kaupungin mukaan lähdöstä. Lohjan lisäksi muut tahot hankeyhtiössä olisivat valtio, Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Vihti sekä Kirkkonummi.

Hankeyhtiön tehtävänä on ratahankkeeseen liittyvä ratasuunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Hankkeelle haetaan myös EU:n CEF-rahoitustukea. EU:n tuki voisi parhaimmillaan kattaa puolet suunnittelukustannuksista. Muutoin suunnittelukustannukset jaetaan valtion ja kuntien kesken siten, että valtio maksaa 51% ja kunnat 49%. Mahdollinen EU:n tuki pienentää siis valtion ja kuntien maksuosuutta merkittävästi.

Uusi ratahanke edistää merkittävästi ennen kaikkea työllisyyttä ja talouskasvua. Toteutuessaan hanke muun muassa mahdollistaa uutta aluekehitystä ja laajentaa työssäkäyntialueita. Sillä on myös osaltaan myönteisiä vaikutuksia siirryttäessä kohti päästöttömämpää liikennettä. Osan liikenteestä siirtyessä raiteille se helpottaa myös osaltaan moottoritien ruuhkia. Näin luodaan pohjaa tulevaisuuden talouskasvulle kestävällä tavalla.

Myös arviot matkojen määristä uudella radalla ovat tarkentuneet ylöspäin. Väyläviraston kysyntäennusteen mukaan uudella radalla tehtäisiin noin 2,7 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa vuodessa Turun ja Helsingin välillä. Helsinki-Lohja –lähiliikenteessä potentiaalia on jopa 7 miljoonaan matkaan vuodessa. IC-junalla matka-aika Lohjalta Helsinkiin olisi puolisen tuntia ja lähijunalla kolme varttia.

On tärkeää, että nyt saavutetulla sovulla uusi ratahake etenee keskeytyksettä. Espoo-Salo –oikoradan yleissuunnittelu valmistuu nimittäin kevään aikana, ja sen jälkeen voidaan käynnistää ratasuunnittelu. Mittavaan hankkeeseen sisältyvät pienemmät osat eli Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihat ovat jo rakentamisvalmiudessa ja niiden toteutuksesta päätetään erikseen.

Kaupunkien maksuosuudet suunnittelusta ovat kuntatalouden nykytilanteessa isot. Lohjan osuus 75 miljoonan euron kokonaisuudesta tulisi olemaan ilman EU:n tukea 3,74 miljoonaa euroa. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 800 000€. Toki myös hankkeen hyödyt ovat Lohjalle erittäin suuret.  

Vaikka kannatan hanketta lämpimästi, niin kuntapäättäjänä täytyy kritisoida tapaa, jolla valtio jälleen siirtää valtion vastuulla olevien väylien suunnittelu- ja toteutusvastuuta kuntien harteille. Pääsääntöhän on ollut, että kunta huolehtii omistaan ja valtio omistaan. Viimeisten vuosikymmenten kuluessa tästä pääsäännöstä on valitettavasti lähdetty lipsumaan.

Kokonaisuus huomioon ottaen hankeyhtiömalli on kuitenkin realistisin keino edistää hanketta nopeammalla aikataululla. Uuden radan merkitys koko alueelle on todella merkittävä, ja siksi toivon, että kunnissa on valmius näihin suuriin panostuksiin. Oletusarvon toki pitää olla, että suunnittelun valmistuttua siirrytään sitten rakentamisvaiheeseen.

Joona Räsänen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)

Kommentit

kommenttia