Ruuhkamaksuja ei ole syytä ottaa käyttöön

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Pääkaupunkiseudulle suunniteltuja ruuhkamaksuja ei ole syytä ottaa käyttöön. Ruuhkamaksut iskisivät rajuimmin töiden perässä pendelöiviin pieni- ja keskituloisiin sekä pienyrittäjiin. Maksuilla olisi myös varsin pieni merkitys koko maan liikenteen päästövähennysten saavuttamisessa.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa valmistellaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton. Mahdollinen päätös maksujen käyttöönotosta olisi kunnallinen eli se vaatisi siis aina erillisen paikallisen päätöksen.

Aikaisemmat selvitykset osoittavat ruuhkamaksujen osalta, että maksut sekä maksuista saatavat tuotot jakautuisivat alueellisesti epäoikeudenmukaisesti. Uudenmaan asukkaista suurella osalla työpaikka sijaitsee oman asuinkunnan ulkopuolella ja muutoinkin ihmisten luonnollinen asiointiliikenne ylittää kuntarajat. Kaikkien kuntien alueilla ei ole myöskään toimivaa joukkoliikennettä saatikka ratayhteyttä. Maksut olisivat myös väärä viesti aikana, jolloin työllisyyden lisäämiseksi ihmisten liikkumista työn perässä tulee helpottaa.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan lukuisia toimia, mutta toimien on oltava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia. Ruuhkamaksujen vaikutus päästöjen vähentämiseksi on tutkimusten mukaan valtakunnan mittakaavassa pieni. Koronakriisistä nousemisen helpottamiseksi Uudellamaalla ei pidä ruuhkamaksuilla vaikeuttaa työntekemisen, yrittämisen ja asumisen edellytyksiä.

Joona Räsänen, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja

Kommentit

kommenttia