• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Talouden tasapainotus on tehtävä oikeudenmukaisesti – Pidetään kaikki mukana

Valtiovarainministeriö ja monet muut asiantuntijatahot ovat viime aikoina tuoneet esille tarpeen Suomen julkisen talouden vakauttamiselle seuraavilla vaalikausilla. Ministeriö on esittänyt talouden vahvistamista eri keinoin vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahdeksan vuoden aikana. Tämän mittaluokan talouden tasapainotus näkyisi meidän jokaisen arjessa, eikä tätä kannata vaalien alla peitellä. Äänestäjille on syytä olla rehellinen.

Moni ajattelee, että syy julkisen talouden krooniseen alijäämään ja valtion velkaantumiseen on tämän vaalikauden kriiseillä tai muilla päätetyillä toimilla. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Syy löytyy paljon pidemmältä.

Suomen talous kasvoi ripeästi vielä 2000-luvun alussa ja samalla sekä menot että tulot kasvoivat. 15 vuoden takaisen finanssikriisin jälkeen tilanne kuitenkin muuttui, kun samalla suuria ikäluokkia jäi eläkkeelle ja Nokian kännykkäbisnes romahti. Tällöin tulomme laskivat, mutta julkiset menot jatkoivat kasvuaan aiemmalla urallaan. Nykytilasta on siis turha syyttää nykyistä hallitusta, vaan jokaisella puolueella on peiliin katsomisen paikka.

Julkisen talouden perusongelma on, että talouden rakenteet on luotu nykyistä suotuisamman väestö- ja talouskehityksen aikana, eikä julkisen sektorin rahoituspohja riitä enää ylläpitämään kaikkia julkisen sektorin tehtäviä. Tätä tosiasiaa monet välttelevät sanomasta ääneen.

Työllisyyden parantaminen ja talouskasvun edistäminen ovat ensisijaisia keinoja tilanteen helpottamiseksi, mutta ennakoitua nopeampikaan kasvu ei yksin pysty ongelmaa korjaamaan. Siksi sekä menoja on vähennettävä että tuloja lisättävä. On myös hyvä hahmottaa, että uusien pysyvien menojen lisääminen tekee tarvittavan sopeutuksen mittakaavasta aina yhä suuremman.

Sopeutustoimet on kuitenkin toteutettava mittakaavaltaan sekä ajoitukseltaan oikeudenmukaisesti. Samalla meidän pitää kyetä parantamaan taloutemme kasvunäkymiä uskottavasti. Heidän, joilla on leveämmät hartiat on kannettava suurempi taakka. Emme voi maksattaa talouden tasapainotusta kylmäkiskoisesti yhteiskunnan heikompiosaisilla. Tämä on vättämätöntä muistaa aikana, jolloin hinnat ja korot nousevat kohisten.

Talouden tasapainotus tulee olemaan erittäin vaativa urakka, mutta uskon, että uudistamis-, tehostamis- ja säästöpotentiaalia löytyy jokaiselta yhteiskunnan hallinnonalalta. Sopeutustoimet on myös mahdollista toteuttaa ilman, että hyvinvointiyhteiskunnan ydintä tarvitsee romuttaa. Koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä turvallisuuden tarpeet voidaan turvata.

Yhteen hiileen puhaltamalla ja toinen toistamme tukien pystymme tulevatkin vaikeat ajat kansakuntana voittamaan. Taloudellisesti vaikeina aikoina meidän on entistä enemmän huolehdittava suomalaisen yhteiskunnan eheydestä, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Pidetään kaikki mukana.  

Joona Räsänen, eduskuntavaaliehdokas