• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Tärkeintä on turvallisuus

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 29. huhtikuuta 2022

Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuun 24. päivä muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi. Suomen turvallisuustilanne on nyt vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Ajatus siitä, että Venäjän positiivista kehitystä voitaisiin avittaa dialogin ja yhteistyön muodoin, on osoittautunut toiveajatteluksi.

Venäjästä on pikemminkin tullut aggressiivisempi, häikäilemättömämpi ja arvaamattomampi. Tämä tilanne ei myöskään lyhyellä aikavälillä ole muuttumassa.

Venäjä on osoittanut olevansa valmis rikkomaan sotilaallisella voimankäytöllä kansainvälistä oikeutta ja sopimuspohjaista turvallisuusjärjestystä. Tilanteessa, jossa naapurimaamme pyrkii rakentamaan etupiiriä ja on valmis käyttämään myös sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi, pakottaa se meidätkin arvioimaan uudelleen omia siirtojamme.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkässä linjassa olemme vaalineet kansallisen liikkumatilan tärkeyttä. Nyt vallitsevassa tilanteessa reagoimatta jättäminen johtaisi puolestaan liikkumatilamme kaventumiseen.

Jatkossakin Suomen turvallisuus perustuu ensisijaisesti uskottavalle ja toimintakykyiselle maanpuolustukselle, hyviin kahdenvälisiin suhteisiin kumppaneiden kanssa, yhteistoimintaan ja vaikuttamiseen Euroopan unionissa sekä sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään ja kansainväliseen oikeuteen nojaavaan monenkeskiseen yhteistyöhön.

Lähiviikkojen keskeisin kysymys kuuluu, että onko pitkän aikavälin turvallisuutemme varmistamisen näkökulmasta syytä Suomen liittyä myös puolustusliitto Nato:n jäseneksi? Kukaan ei halua jäädä enää Venäjän kanssa yksin. Liittymisen mahdollisuuden ylläpitäminen on ollut kiinteä osa ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaamme jo pidempään.

On tärkeää, että maan hallitus ja eduskunta käyvät tätä kysymystä huolellisesti läpi. Jäseneksi liittyminen tai liittymättä jättäminen ovat päätöksiä, joilla on molemmilla erilaisia vaikutuksia ja riskejä. Nato-jäsenyys ei myöskään tuo Suomelle vain oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia, jotka meidän on täytettävä.

Suomen ja suomalaisten turvallisuus on tärkein näkökulma, johon tulevan päätöksenteon tulee perustua. Luotan siihen, että valtiovalta, niin Suomessa kuin toivottavasti Ruotsissakin, tekee perustellun ja historiallisen päätöksen tulevien viikkojen aikana taaten turvallisuutemme jatkossakin.

Joona Räsänen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)