Tasa-arvon edistäminen vaatii tekoja

Julkaistu kategoriassa Blogi.

Tänään on vietetty Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Monella mittarilla mitattuna Suomi on maailman tasa-arvoisempia maita, mutta merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä on edelleen. Selkeimmin nämä erot ovat nähtävissä työelämässä sekä perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Vaalien jälkeen muodostettavalla hallituksella riittää siis työtä tehtävänä.

Tulevaisuuden Suomen on oltava jokaiselle hyvä maa elää. Jotta huomenna olisi paremmin kuin eilen ja jokainen voisi tavoitella omanlaistaan hyvää arkea ja innostavaa työelämää, on meidän varmistettava tasa-arvon toteutuminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuluneella vaalikaudella hallituksen harjoittama politiikka ei ole valitettavasti edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitus on muun muassa leikannut ja jäädyttänyt lukuisia etuuksia. Koska eri etuuksien saajista enemmistö on naisia, on hallituksen leikkauspolitiikka osunut erityisen kipeästi juuri naisiin. Myös harjoitettu veropolitiikka on suosinut enemmän miehiä. Näin naisten käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet suhteessa enemmän ja useammin kuin miesten. Tämä kehitys on katkaistava. Suomen suunta on muutettava kaikkia suomalaisia arvostavaan, tasa-arvoiseen suuntaan. Tätä työtä tukemaan on politiikanteon työkalupakkiin syytä ottaa sukupuolivaikutusten arviointi myös talouspäätöksissä.

Sosialidemokraatit lähtevät siitä, että seuraavan hallituksen pystyttävä vähentämään naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja ja edistämään työelämän tasa-arvoa. Tämä edellyttää muun muassa palkkauksen avoimuuden lisäämistä. Suomalaiset työmarkkinat ovat edelleen voimakkaasti jakautuneet miesten ja naisten töihin. Tätä pitää pystyä purkamaan esimerkiksi kannustamalla nuoria hakeutumaan kiinnostavalle koulutusalalle sen mahdollisesta sukupuolittuneisuudesta piittaamatta.

Kuluneella hallituskaudella hallitus ei halunnut taloudellisesti panostaa perheisiin ja perhevapaauudistus jäi toteutumatta. Tämä uudistus on tehtävä. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on sujuvoitettava tavalla, joka lisää työelämän tasa-arvoa. Oikeudenmukaisemmin jakautuvat perhevapaat parantavat erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa.

Joona Räsänen, kansanedustaja (sd)

Kommentit

kommenttia