Turvallinen valinta

Julkaistu kategoriassa Blogi, Yleinen.

Kirjoitus on ilmestynyt Demokraatin Opposition ääni -palstalla 4. lokakuuta 2018

Monessa Euroopan maassa ihmisten turvallisuuden tunne on viime vuosina heikentynyt. Samaa kehitystä on havaittavissa Suomessakin, vaikka yleisesti ottaen elämme yhdessä maailman turvallisimmista maista.

Turvallisuuden tunne kumpuaa ennen kaikkea arjen turvallisuudesta. Työttömyys ja siitä seuraava toivottomuus, näköalattomuus, syrjäytyminen ja yhteiskunnan polarisoituminen ovat tämän hetken suurimpia turvallisuusuhkia. Monimuotoistuva ja nopeasti muuttuva globaali turvallisuusympäristö luo puolestaan uudentyyppisiä haasteita sisäiselle turvallisuudelle.

Ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen on yksi yhteiskunnan päätehtävistä. Kun kansalaiset kokevat arkensa turvatuksi ja pystyvät luottamaan viranomaisten toimintaan, voidaan yhteiskuntaa kehittää eteenpäin myös muilla osa-alueilla. Turvallisuus on kokonaisuus, jossa meidän sosialidemokraattien on pystyttävä nostamaan profiiliamme. Nimittäin, mikäli turvallisuuden tunne heikkenee, niin kärsijänä ovat he, joilla ei ole varaa hankkia sitä rahalla.

On syytä huomata, että turvallisuusviranomaisten resursseissa Suomi on jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden tasosta. Kun muissa maissa esimerkiksi poliisien määrää lisätään, niin meillä kyetään vain pysäyttämään määrän alentuminen. Tämän seurauksena poliisi ei näy katukuvassa niin usein kuin pitäisi, partion saapuminen tietyillä alueilla venyy ja rikosten selvittämisprosentit laskevat. Tästä syystä SDP on esittänyt, että poliisien määrä nostetaan pidemmällä aikavälillä muiden Pohjoismaiden tasolle.

Turvallisuusviranomaisilla pitää myös olla ajantasaiset ja uskottavat toimintavalmiudet. Siksi tarvitsemme Suomessa esimerkiksi ajantasaisen tiedustelulainsäädännön. Uusien mahdollisuuksien myötä meidän ei tarvitse enää käydä naapurilta kysymässä, vakoillaanko meitä vai ei. SDP on perustellusti tukenut tämän lainsäädännön voimaansaattamista mahdollisimman ripeästi jo tällä vaalikaudella.

Tärkeää olisi laajentaa turvallisuusajattelua enemmän myös päätösten vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arviointeja tehdään milloin mistäkin, mutta monesti selvät turvallisuusnäkökulmat jätetään vähälle huomiolle. Siksi esitys päätösten turvallisuusvaikutusten arvioinnista on kannatettava.

SDP:n on näyttäydyttävä turvalliselta valinnalta suomalaisille. Tämä toteutuu, kun puolueella on tarjota konkreettisia ratkaisuja turvallisuuskysymyksiin ja olemme valmiita viemään niitä eteenpäin myös vaalien jälkeen.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)

Kommentit

kommenttia