Vahvistetaan työllisyyttä ja talouskasvua

Julkaistu kategoriassa Blogi, Yleinen.

Kirjoitus on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 17. marraskuuta 2018.

Perinteiseen tapaan jokainen oppositiopuolue on julkaissut vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2019. Vaihtoehtobudjetissaan puolueet tarjoavat oman vaihtoehtonsa hallituksen politiikalle. Tutustumalla vaihtoehtobudjetteihin kenellä tahansa on mahdollisuus perehtyä esimerkiksi siihen, millaista politiikkaa SDP hallitusvastuussa harjoittaisi. Eduskunnan tietopalveluja teetetyt laskelmat ovat myös kaikkien saatavilla.

Sosialidemokraattien budjettivaihtoehdon lähtökohtana on, että nyt tehtävillä toimenpiteillä pitää vahvistaa työllisyyden ja talouskasvun myönteistä kehitystä. Nyt on jo nähtävissä, että Suomen talouden kasvun nousujohteinen kehitys tulee tasoittumaan lähivuosina. Katse kannattaa siis kääntää rohkeasti tulevaisuuteen.

Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi sekä myönteisen työllisyys- ja talouskehityksen varmistamiseksi SDP esittää viiden uudistuksen ja tulevaisuusinvestoinnin toteuttamista. Toimien tavoitteena on paitsi vahvistaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun pohjaa, myös lisätä osallisuutta ja eheyttä yhteiskunnassa.

Olemme jo pitkään esittäneet oppivelvollisuuden pidentämistä, varhaiskasvatusmaksujen alentamista, perhevapaiden uudistamista, sosiaaliturvauudistuksen käynnistämistä sekä työllisyyttä tukeva verouudistusta. Näitä toimia myös monet asiantuntijat pitävät tulevaisuutemme kannalta välttämättöminä. Ne pitää laittaa nyt liikkeelle.

Kasvua tukevat investoinnit SDP kohdistaisi koulutukseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, työllisyydenhoitoon sekä liikenneratkaisuihin. Menojen kattamiseksi olemme esimerkiksi valmiita pistämään valtion tasetta töihin, luopumaan tehottomista veroeduista ja laittamaan nyt verosta vapautetut yhteisöjen osingot verolle.

Eduskunnan tietopalvelussa teetettyjen laskelmien perusteella budjettivaihtoehdosta hyötyisivät erityisesti pieni- ja keskituloiset suomalaiset. Esimerkikisi keskituloiselle palkansaajaperheelle, joiden lapset ovat varhaiskasvatuksessa, jäisi käteen kaksi sataa euroa enemmän kuukaudessa verrattuna hallituksen esitykseen.

Vaihtoehtomme osoittaa, että politiikkaa voi tehdä samalla sekä vastuullisesti että oikeudenmukaisesti. Hallituksen esitykseen verrattuna vaihtoehdossamme työllisyys kasvaa, eriarvoisus vähentyy ja tuloerot pienenevät. Ottaisimme myös vähemmän uutta velkaa kuin hallitus.

Joona Räsänen

Kansanedustaja (sd.)

 

Kommentit

kommenttia