• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Vaikeat ajat jatkuvat

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaassa 6. tammikuuta 2023

Olemme eläneet viimeiset vuodet monen kriisin varjossa. Ensin koronapandemia vyöryi ylitsemme useamman aallon voimin. Sen jälkeen olemme puolestaan todistaneet Venäjän raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa ja sen moninaisia vaikutuksia. Pandemian ja sodan seurauksena myös korkea inflaatio, nousevat korot ja paheneva energiakriisin näkyvät meidän jokaisen arjessa. Valitettavasti helpotusta ei ole heti näköpiirissä ja tänä vuonna Suomen talouden ennustetaankin painuvan taantumaan.

Toivoa valaa kuitenkin se, että historiallisesti olemme yhteiskuntana kyenneet selviytymään vaikeistakin kriiseistä hyvin. Eri kriiseissä Suomessa on kyetty huolehtimaan yhteiskunnan turvallisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisten sekä yritysten pärjäämisestä. Viimeisissäkin kriiseissä Suomi on pärjännyt hyvin verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Valtio onkin monin toimin helpottanut ihmisten ja yritysten tilannetta.

Asian kääntöpuolena tosin on se, että mittavat tukitoimet näkyvät julkisen talouden kasvavana velkaantumisena. Pidemmän aikaa tulot ja menot ovat muutoinkin olleet rakenteellisesti epätasapainossa. Samalla tiedämme, että monen julkisen palvelun kasvava tarve aiheuttaa menoihin jatkuvaa painetta. Akuuteissa kriiseissä olemme osanneet toimia, mutta pidemmän aikavälin ongelmia emme vastaavasti ole kyenneet ajoissa ratkomaan. Näin kykymme rahoittaa panostuksia tulevaisuuteen on heikentynyt.

Osasyy tähän on meissä päätöksentekijöissä. On helpompaa tehdä päätöksiä, joiden vaikutukset lyhyellä aikavälillä ovat suosittuja. Ikäviä päätöksiä vältetään, vaikka ne pidemmän päälle olisivat tarpeellisia. Monesti unohtuu, että sen minkä taakseen jättää, niin sen vielä edestään löytää. Tätä tilannetta on meidän kaikkien syytä pohtia tulevien eduskuntavaalien lähestyessä.

Odotukset tuleville vuosille on syytä asettaa jo etukäteen realistisiksi. On selvää, että Suomessa tarvitaan julkisen talouden sopeuttamista sekä menoja leikkaamalla että verotusta kiristämällä. Sopeutustoimet on kuitenkin toteutettava mittakaavaltaan ja ajoitukseltaan oikeudenmukaisesti. Samalla meidän pitää kyetä parantamaan taloutemme kasvunäkymiä uskottavasti. Yhteen hiileen puhaltamalla ja toinen toistamme tukien pystymme kyllä tulevatkin vaikeat ajat kansakuntana voittamaan.

Joona Räsänen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)