• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Varainsiirtoveroale tulisi kohdistaa vain omaan käyttöön hankittaviin asuntoihin

SDP tulee esittämään hallituksen varainsiirtoveroalennuksen muuttamista siten, että se kohdistuisi vain henkilöihin, jotka hankkivat asuntoa itselleen, ei sijoitustoimintaan. Tällä tavoin myös ensiasunnon ostajien verovapaus voitaisiin säilyttää ja silti ratkaisu olisi kustannusneutraali hallituksen esitykseen verrattuna.

Hallituksen mallissa varainsiirtoverokertymä alenisi veroprosenttien alentamisen johdosta staattisesti tarkastellen vuositasolla 144 miljoonalla eurolla. Ensiasunnon verovapauden poistaminen kasvattaisi tuottoa 74 miljoonalla eurolla vuositasolla. Verokertymä alenisi siten kokonaisuudessaan vuositasolla yhteensä 70 miljoonalla eurolla.

Alustavien arvioiden mukaan, jos varainsiirtoveroalennus kohdistettaisiin vain omaan käyttöön tuleviin asuntoihin, niin verotulomenetys olisi jopa noin 70 miljoonaa euroa pienempi. Ensiasunnon ostajien veronkorotus vuodenvaihteessa on samaa mittaluokkaa. Ratkaisumme olisi siis kustannusneutraali hallituksen malliin nähden, mutta alennus kohdistuisi paremmin työvoiman liikkuvuuteen ja turvaisi nuorten aseman.

Vaihtoehdossamme sijoitusasuntojen ostajat maksaisivat jatkossakin varainsiirtoveroa nykyisen veroprosentin mukaan. Viime kädessä kysymys onkin siitä, että tuetaanko nuoria vai asuntosijoittajia? SDP seisoo nuorten tukena, kun taas hallitus on rähmällään sijoittajien edessä.

Joona Räsänen, kansanedustaja (sd)