Muista äänestää eduskuntavaaleissa – olen tavoitettavissa vaalipäivänä puhelimitse

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4. Vaalipäivänä voit äänestää omalla äänestyspaikallasi. Kaikki äänestyspaikat löydät täältä. Olen ehdolla kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiirissä. Minua voit äänestää kaikissa vaalipiirin kunnissa numerolla 263. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kasvattina haluan olla päätöksentekijänä varmistamassa, että se säilyy kunnossa tuleville sukupolville. Tämä edellyttää yhteiskunnan kehittämistä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti vaikeina aikoina meidän… Lue koko artikkeli »

Liike on lääke

Valitettava tosiasia on, että suomalaiset liikkuvat liian vähän. Tämä on sekä terveytemme että kansantaloutemme kannalta iso ongelma. Eri laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain miljardiluokan kustannukset. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Väestorakenteemme huomiioon ottaen liikkunnan lisääminen kaikissa… Lue koko artikkeli »

Tarvitsemme tekoja työn ja leivän puolesta

Vanhan sanonnan mukaan ainoastaan sanakirjassa menestys tulee ennen työntekoa. Työ on yhteiskuntamme kivijalka. Sen pohjalle rakennetaan kestävästi ihmisten toimeentulo ja osallisuus, mutta myös yhteiskunnan menestys ja vauraus. Myönteinen työllisyyskehitys, aktiivinen elinkeinopolitiikka, työelämän kehittäminen ja yritysten toimintaympäristöstä huolehtiminen ovat myös kestävintä talouspolitiikkaa. Vaikka Suomen työllisyyaste on noussut nykyisen hallituksen aikana ennätykselliselle tasolle, tulee sitä edelleen nostaa,… Lue koko artikkeli »

Huolehditaan Suomen turvallisuudesta

Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen kaikissa tilanteissa on päätöksentekijöiden keskeinen velvollisuus. Tämä koskee niin maan ulkoista kuin sisäistä turvallisuutta. Suomen uskottavan puolustuskyvyn kivijalkoja ovat jatkossakin yleinen asevelvollisuus, kansalaisten korkea maanpuolustustahto ja sotilaallisen pelotteen sekä pidäkkeen takaavat puolustusvoimat. Tämän lisäksi turvallisuuttamme lisää tuleva aktiivinen ja rakentava rooli puolustusliitto Naton jäsenmaana. Ulkoisen turvallisuutemme lisäksi viime aikoina on… Lue koko artikkeli »

Energiatehokkuusdirektiivi ei saa johtaa pakkoremontteihin

EU:n parlamentti hyväksyi täysistunnossaan kantansa päivitettävään rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin. Direktiivin tavoitteena on energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämisen sekä peruskorjausten lisääminen. Esitys on kuitenkin herättänyt runsaasti arvostelua, koska sen pelätään pakottavan kansalaiset ympäri Eurooppaa kodeissaan kalliisiin energiaremontteihin. Direktiivi käsittelee laajasti eri rakennuksia, mutta asuinrakennusten osalta keskeisin vaatimus liittyy siihen, että niiden olisi saavutettava vähintään energiatehokkuusluokka E vuoteen 2030… Lue koko artikkeli »

Talouden tasapainotus on tehtävä oikeudenmukaisesti – Pidetään kaikki mukana

Valtiovarainministeriö ja monet muut asiantuntijatahot ovat viime aikoina tuoneet esille tarpeen Suomen julkisen talouden vakauttamiselle seuraavilla vaalikausilla. Ministeriö on esittänyt talouden vahvistamista eri keinoin vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahdeksan vuoden aikana. Tämän mittaluokan talouden tasapainotus näkyisi meidän jokaisen arjessa, eikä tätä kannata vaalien alla peitellä. Äänestäjille on syytä olla rehellinen. Moni ajattelee, että syy julkisen… Lue koko artikkeli »